Εργο ψηφιοποίησης για τη Lufthansa από τη GLOBO Technologies

Εργο ψηφιοποίησης για τη Lufthansa από τη GLOBO Technologies
Η GLOBO Technologies προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την Lufthansa Ελλάδος που αφορά τη διαδικασία ψηφιοποίησης

παραστατικών.

Συγκεκριμένα, η GLOBO Technologies ανέλαβε την ψηφιοποίηση εισερχομένων τιμολογίων που διακινούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας την πρωτοποριακή εφαρμογή ψηφιοποίησης GLOBO Capture. Το GLOBO Capture βασίζεται στις ευφυείς διαδικασίες επεξεργασίας και ταυτοποίησης εικόνων, δηλαδή στην εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από έντυπα και φόρμες κατά τη διάρκεια της οποίας επιτυγχάνεται βελτίωση της τελικής εικόνας ακόμη και μέχρι 200%.

Με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας και χάρη στις βραβευμένους αλγόριθμους που διαθέτει, η GLOBO Technologies πετυχαίνει την ψηφιοποίηση εκατοντάδων αρχείων σε διάστημα λίγων λεπτών, με απώλειες μικρότερες από 3 τοις χιλίοις. Έτσι η εταιρεία καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο της ψηφιοποίησης και παράδοσης των εγγράφων (σε μορφή tiff) σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Lufthansa.