Νέο δ.σ. για την Praktiker Hellas

Νέο δ.σ. για την Praktiker Hellas
Νέο διοικητικό συμβούλιο ανέδειξε η τακτική γενική συνέλευση της Praktiker Hellas.

Η σύνθεσή του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1. Ιωάννης Σελαλμαζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νεόφυτος Παναγιώτου, Μέλος
3. Wade Burton, Μέλος
4. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μέλος
5. Michael Voelker, Μέλος
6. Ιωάννης Μποζοβίτης, Μέλος
7. Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος

Σημειώνεται πως το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Praktiker Hellas, και θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.