Τα αμερικάνικα παραμύθια της Lavipharm και η γεμάτη τσέπη των διοικούντων

Τα αμερικάνικα παραμύθια της Lavipharm και η γεμάτη τσέπη των διοικούντων
Η εταιρία κοντεύει να κλείσει σχεδόν μια δεκαετία όπου υποτίθεται ότι επιχειρεί να διαθέσει στην αγορά των ΗΠΑ το διαδερμικό φάρμακο της φαιντανύλης .

Συνέχεια σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης φτάνει στην πηγή αλλά νερό δεν ... πίνει με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί τεράστιες ζημίες.
Πρόκειται για τη Lavipharm του κ. Θανάση Λαβίδα εξέχοντος επί χρόνια στελέχους του ΣΕΒ. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2006 όπως είχε ανακοινώσει τότε η Lavipharm ο κ. Λαβίδας "Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την κυκλοφορία του προϊόντος κατά του ισχυρού πόνου, ανέφερε ότι το διαδερμικό σύστημα φαιντανύλης εκτιμάται να κυκλοφορήσει στην αγορά των ΗΠΑ στο τέλος του 2006 και της Ευρώπης στο τέλος του 2007. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η αμερικανική θυγατρική εταιρεία του Ομίλου θα αποπληρώσει σταδιακά την απαίτηση Euro 13,7 εκατ. απέναντι στη μητρική."
Σήμερα βρισκόμαστε στο 2014, το φάρμακο δεν έχει κυκλοφορήσει και οι επενδυτές της Lavipharm «αγοράζουν» ακόμα ελπίδες. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα. Το άλλο που προκύπτει είναι το 2005 η Lavipharm είχε ανακοινώσει πως η Αμερικάνικη εταιρία είχε αποτιμηθεί από «ανεξάρτητους εκτιμητές» αγνώστων λοιπών στοιχείων στα 104 εκ δολάρια και ότι η αποτίμηση αυτή είχε γίνει για λογαριασμό δύο επίσης αγνώστων λοιπών στοιχείων επενδυτών που τότε είχαν μπει στην εταιρία με ιδιωτική τοποθέτηση αλλά η εταιρία δεν μπορεί να είχε πρόσβαση στην αποτίμηση που έκαναν οι επενδυτές.
Σήμερα η εταιρία μετά από συνεχείς απομειώσεις έχει αποτίμηση μηδενική και αρνητική καθαρή θέση.


Το γαϊτανάκι της αφερεγγυότητας


Το 2008 η Lavipharm είχε ανακοινώσει καθυστέρηση στη διάθεση του φαρμάκου της φαιντανύλης και ότι κινήθηκαν νομικές διαδικασίες κατά υπεργολάβου που είχε αναλάβει την παραγωγή και διάθεση του φαρμάκου.
Το 2009 το απίστευτο γαϊτανάκι συνεχίζεται με καταγγελίες των δανείων της αμερικάνικης εταιρίας και τη Lavipharm μια να μιλά για πιστωτή και μια για επενδυτή που θα έβαζε λεφτά στην εταιρία αλλά και να χάνεται ο λογαριασμός παρά τις συνεχείς ερωτήσεις τότε της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2014 αναφέρεται ότι η θυγατρική στις ΗΠΑ έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, ότι έχουν ζητηθεί από το αμερικάνικο FDA πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος φαιντανύλης γεγονός που ανέτρεψε τη χρηματοδότηση από τον επενδυτή και αναζητούνται άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των εταιριών του όμιλο βουλιάζει στα αρνητικά ίδια κεφάλαια, σε ενοποιημένη βάση η καθαρή θέση του ομίλου είναι αρνητική κατά 16 εκ Ευρώ , οι συνολικές υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 120 εκ Ευρώ και δάνεια έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ενώ υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις τη φετινή χρονιά από τη λήξη μακροπρόθεσμων δανείων.
Παρ όλα αυτά οι αμοιβές των διοικούντων διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2014 τα εκτελεστικά μέλη των ΔΣ έλαβαν 557 χιλιάδες Ευρώ από 279 χιλιάδες στο περυσινό τρίμηνο ενώ συνολικές οι αμοιβές στελεχών στον όμιλο αυξήθηκαν στις 918 χιλιάδες Ευρώ από 879 χιλιάδες.
Το 2013 ολόκληρη τη χρονιά τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ είχαν λάβει 1,396 εκ Ευρώ και συνολικά τα στελέχη του ομίλου 3,265 εκ Ευρώ. Όλα αυτά ενώ ο ενοποιημένος τζίρος ήταν 30 εκ Ευρώ με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα με ποια διαδικασία καθορίζονται οι αμοιβές αλλά και σε ποιο βαθμό υπονομεύουν το μέλλον μιας εισηγμένης εταιρίας με μετόχους μειοψηφίας
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
nkaroutzos@gmail.com