Νέα κριτήρια για τις ιδιωτικές κλινικές

Νέα κριτήρια για τις ιδιωτικές κλινικές
Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιδιωτικές κλινικές προς τους ασφαλισμένους και η αποδοτικότητά τους, θα αποτελούν στο εξής καθοριστικούς παράγοντες για την κατανομή των κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός υγείας Μάκης Βορίδης, ώστε «να διασφαλιστούν συνθήκες ανταγωνισμού».

«Παρότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα κατανομής κονδυλίων, όπως διαμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί σήμερα, θα ενδιαφέρει άμεσα τους ασθενείς και χρήστες υπηρεσιών υγείας στις ιδιωτικές κλινικές», ανέφερε ο κ. Βορίδης Οι δείκτες αξιολόγησης θα καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους, με βάση τα εκκαθαρισμένα και αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ στοιχεία του προηγούμενου έτους. Θα υπολογίζονται με διαφορετικό συντελεστή και θα αφορούν την ποιότητα νοσηλευτικού έργου των κλινικών, τις επανεισαγωγές, την επάρκεια ιατρικών ειδικοτήτων, τη βαρύτητα των περιστατικών που αντιμετωπίζει κάθε κλινική, τις υποδομές αυξημένες φροντίδας και τον εξοπλισμό.

«Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης θέτει σε διαδικασία ανταγωνισμού τους ιδιώτες της υγείας. Διατηρούμε την κατανομή του κλειστού προϋπολογισμού ανά πάροχο, εισάγοντας συντελεστές στις 140 ιδιωτικές κλινικές», διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας.

Τον προηγούμενο χρόνο πραγματοποιήθηκαν 440.000 εισαγωγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στον ιδιωτικό τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις 140 ιδιωτικές κλινικές υπολογίζεται στα 235 εκατομμύρια ευρώ, και όπως είπε ο κ. Βορίδης το claw back (αυτόματη επιστροφή χρημάτων) για το πρώτο εξάμηνο του 2014 υπολογίζεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιολόγηση