ΕΧΑΕ: Αύξηση των ιδίων μετοχών στο 4,27%

ΕΧΑΕ: Αύξηση των ιδίων μετοχών στο 4,27%
Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.789.200 ίδιες μετοχές

ΗΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι στις 25.08.2016 προέβη στην αγορά 12.900 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €4,38 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών €56.589,95.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές,η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.789.200 ίδιες μετοχές(4,27% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Αξιολόγηση