Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ΧΑΑ μειώθηκε τον Αύγουστο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ΧΑΑ μειώθηκε τον Αύγουστο
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς στο τέλος Αυγούστου μειώθηκε στο 57,3% έναντι 58,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση 1,9%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (2.300,86 εκατ. ευρώ ή 7,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται στο 52,9%, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Οι Έλληνες επενδυτές, στο τέλος του μήνα, κατείχαν το 37,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Τον Αύγουστο 2015, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 19,32 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 19,61 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2015 πραγματοποίησαν το 66,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,0% τον Ιούνιο του 2015, ενώ τον Αύγουστο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 67,4% των συναλλαγών). Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2015 έφτασε τα 902,94 εκατ., σημειώνοντας πτώση κατά 51,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Ιουνίου του 2015 που ήταν 1.849,35 εκατ.

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.990,63 εκατ., σημειώθηκε πτώση 54,7%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2015 ήταν 43,00 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουνίου του 2015 (97,33 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του Αυγούστου 2014 (137,00 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2015 ανήλθε στις 21.016 έναντι 33.912 κατά τον Ιούνιο του 2015 (τον Αύγουστο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 20.229).

Τον Αύγουστο 2015, δημιουργήθηκαν 979 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 289 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 29,90 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 40,99 δισ., σημειώθηκε μείωση 27,1%, ενώ, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 66,76 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 55,2%.

Αξιολόγηση