Μέσω ΤΧΣ η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank

 Μέσω ΤΧΣ η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank
Στη λύση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέληξαν τα μέλη του Δ.Σ. της Eurobank προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,8 δισ. ευρώ καθώς δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη του 10%.

Το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αυτού και την αβεβαιότητα της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου.

«Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες» αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας.

Επίσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

«Γνώμονας των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι, μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιμη τρέχουσα συγκυρία, να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αξιολόγηση