Ποιους θα δανείσουν οι τράπεζες με επιτόκιο 4,5%

Ποιους θα δανείσουν οι τράπεζες με επιτόκιο 4,5%
Ως «μάννα εξ’ ουρανού» περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ που αναμένεται να ρίξουν οι τράπεζες στην αγορά μέσω του ΕΤΕΑΝ. Πρόκειται για δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν ακόμη και για κεφάλαιο κίνησης και χαμηλό επιτόκιο το οποίο πέφτει εξ’ αιτίας του ότι τα κεφάλαια θα χορηγηθούν σε ποσοστό 50% από το ΕΤΕΑΝ (και θα είναι σχεδόν άτοκα) και σε ποσοστό 50% από τις τράπεζες. Οι επίσημες ανακοινώσεις έχουν ήδη γίνει και πλέον αναμένεται η έναρξη των χορηγήσεων. Αυτό που μένει να φανεί, είναι σε ποιες «τσέπες» θα μπουν τα δανεικά.  

Οι ανακοινώσεις από το ΕΤΕΑΝ έχουν γίνει εδώ και 20 ημέρες και αυτό που εκκρεμεί είναι η υπογραφή των συμβάσεων με τις τράπεζες που έχουν προεπιλεγεί. Εκτός από τις «συστημικές» τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Eurobank) δάνεια αναμένεται να χορηγηθούν και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά και αρκετές Συνεταιριστικές Τράπεζες. Μάλιστα, οι μεγάλες τράπεζες έχουν ήδη πάρει οδηγίες και μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους.

«Το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγηθούν με τους όρους του Ταμείου, θα ανέρχεται στο ήμισυ του επιτοκίου που θα επιβαρυνόταν η επιχείρηση εάν το δάνειο χορηγείτο αποκλειστικά από τα διαθέσιμα της συνεργαζόμενης τράπεζας» ανέφερε η πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΤΕΑΝ. Το ευνοϊκό αυτό κόστος οφείλεται στην σχέση συνεπένδυσης (1:1 μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών) και στην άτοκη φύση των κεφαλαίων που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων. Δεδομένου ότι τα κανονικά δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, τοκίζονται με περίπου 9-10%, το επιτόκιο με το οποίο τελικώς θα δανειοδοτηθούν οι μικρομεσαίοι, θα διαμορφώνεται στο 4,5%.

Προβληματισμοί εγείρονται από τους γνωρίζοντες για τα κριτήρια που θα επιλεγούν προκειμένου να αποφασιστεί ποιοι μικρομεσαίοι θα δανειοδοτηθούν και ποιοι όχι. Οι προβληματισμοί, έχουν να κάνουν με την εμπειρία προηγούμενων ετών οπότε και διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα, κατέληξαν τελικώς στα ταμεία επιχειρήσεων που δεν τα είχαν πραγματικά ανάγκη.

Ένα είναι το κεντρικό ερώτημα: Θα αποκλειστούν μικρομεσαίοι που – για παράδειγμα- καθυστέρησαν να πληρώσουν τον ΦΠΑ επειδή πληρώθηκαν με μια μεταχρονολογημένη επιταγή; Θα ληφθούν υπόψη μικροκαθυστερήσεις στην πληρωμή των δόσεων προηγούμενων δανείων λόγω έλλειψης ρευστότητας; Αν επικρατήσουν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, τότε τα δάνεια θα χορηγηθούν μόνο στις (ελάχιστες) επιχειρήσεις που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή μόνο στις επιχειρήσεις που δεν τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Αξιολόγηση