"Καμπανάκι" Moody's: «Credit negative» οι ανάγκες 14,4 δισ. ευρώ των τραπεζών

"Καμπανάκι" Moody's: «Credit negative» οι ανάγκες 14,4 δισ. ευρώ των τραπεζών
«Credit negative» χαρακτήρισε για τους ομολογιούχους ο οίκος Moody's τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 14,4 δισ. ευρώ των ελληνικών τραπεζών, η οποία εκτιμά πως είναι πιθανή η χρήση πόρων του Δημοσίου και το bail-in των ομολογιούχων.

Τα stress tests της ΕΚΤ που ανακοινώθηκαν το Σάββατο έδειξαν πως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 14,4 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί φέτος λόγω των πολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τον νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, οι τράπεζες θα στραφούν πρώτα στους ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν το κεφαλαιακό κενό, και το ΤΧΣ θα συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό που οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αντλήσουν από την αγορά, κάτι που θα ενεργοποιήσει και το εργαλείο bail-in για τους ομολογιούχους. Το ΤΧΣ θα αξιοποιήσει τα 25 δισ. ευρώ από το νέο πρόγραμμα διάσωσης ύψους 86 δισ. ευρώ για να συμμετέχει στην έκδοση νέων μετοχών και CoCos από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο μέσος CET1 (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν περίπου 12,1% τον Ιούνιο του 2015. Ωστόσο, από τα κεφάλαια αυτά των τραπεζών πάνω ( 25,8 δισ.) από τα μισά σχετίζονται με τον αναβαλλόμενο φόρο, που η Moody's θεωρεί χαμηλής ποιότητας, αφού η ικανότητά του να απορροφά απώλειες είναι κατώτερη, λόγω της αδύναμης πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής κυβέρνησης.

Το AQR της ΕΚΤ δείχνει αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση 9,2 δισ. ευρώ, ενώ στο δυσμενές σενάριο υπάρχει επιπλέον υστέρηση ύψους 16 δισ. ευρώ, λόγω των απωλειών από τα δάνεια, κάτι που αφήνει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με κεφάλαια CET1 μόλις 600 εκατ. ευρώ.

Στις περιπτώσεις που μια τράπεζα δεν μπορεί υπό το δυσμενές σενάριο να αντλήσει ολόκληρο το ποσό από ιδιώτες και πρέπει να παρέμβει το ΤΧΣ, τότε το εργαλείο bail-in θα ενεργοποιείται επί των προνομιούχων μετοχών της τράπεζες, τους υβριδικούς τίτλους καθώς και τα ομόλογα μειωμένης και κύριας εξασφάλισης.

Η Moody's εκτιμά πως οι τέσσερις τράπεζες διαθέτουν τίτλους που μπορούν να ενταχθούν στο bail-in ύψους περίπου 6,6 δις. ευρώ συνολικά, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές για να ελαχιστοποιηθεί η χρήση κρατικών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτής της ανακεφαλαιοποίησης, η Moody's εκτιμά πως δεν θα επηρεαστούν οι καταθέσεις των πελατών των τραπεζών, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση του Eurogroup τον Αύγουστο.

Η Moody's εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες θα δυσκολευτούν πολύ να αντλήσουν όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές τους επόμενους δυο μήνες, και πως είναι εξαιρετικά πιθανή η εφαρμογή των εργαλείων bail-in.

Τρεις τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια προσφορά για ανταλλαγή τίτλων, προκειμένου να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση.

Οι τράπεζες προσέφεραν στους ομολογιούχους να ανταλλάξουν τους τίτλους τους είτε με μετρητά σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, ή με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο των ΑΜΚ που θα υλοποιηθούν. Αυτές οι προαιρετικές ανταλλαγές υποδηλώνουν σημαντικές εκτιμώμενες απώλειες άνω του 50% για τους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, που συνάδουν με την αξιολόγηση C που η Moody's δίνει στα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης και των τεσσάρων τραπεζών.

Αξιολόγηση