Τα αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς

Τα αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς
Κεφαλαιακές ανάγκες 2,213 δισ. στο βασικό σενάριο και 4,933 δισ. στο δυσμενές εμφάνισε η τράπεζα Πειραιώς.


Το ότι η τράπεζα συνέχισε να στηρίζει καινοτομίες και κρίσιμους για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας κλάδους (βλ. ξενοδοχεία, ακτοπλοΐα, ενέργεια, τεχνολογία) και προχώρησε στην απόκτηση άλλων τραπεζών που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να συνεχίζουν μέσα στην πορεία της ελληνικής Οικονομίας υπό συνθήκες μεγάλης κρίσης, είχε το "τίμημά" του, όπως αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του stress test της ΕΚΤ.

Επικεντρωμένη στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (οι οποίες απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμενους) σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Τράπεζα Πειραιώς "επλήγη" κατά την αξιολόγησή της από την μεθοδολογία των φετινών stress tests, η οποία θεώρησε πολύ υψηλού κινδύνου τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν με τη μεθοδολογία αυτή περισσότερα νέα κεφάλαια προς άντληση, με δεδομένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( περίπου 40% μερίδιο αγοράς).

Χαρακτηριστικό στοιχείο για τη μεθοδολογία των φετινών stress tests είναι ότι, τα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα δάνειά τους, "κουρεύτηκαν" τόσο δραματικά που οι αξίες των ενεχύρων φέτος αποτιμήθηκαν στο 12-15% των αντίστοιχων αξιών του 2008-2009.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, ως μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, έχει σαφώς μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων έναντι των άλλων τραπεζών, ξεπερνώντας από μόνη της το 30% της εγχώριας αγοράς. Αναλογικώς λοιπόν, προκύπτουν και μεγαλύτερες νέες κεφαλαιακές ανάγκες, μετά από τα stress tests. Άλλωστε, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αναδιάρθρωσης της οικονομίας που γέννησε η κρίση, τα τελευταία 3 χρόνια η Πειραιώς απορρόφησε άλλες 6 τράπεζες, με διαφορετικά χαρτοφυλάκια δανείων και πιστωτικών κριτηρίων και διαφορετική έως τότε διοικητική στρατηγική.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 2 χρόνια, αποπλήρωσε προς το ελληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση το 2008, με το ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στήριξης προς όλες τις τράπεζες. Τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε αποπληρώνοντας εγκαίρως την υποχρέωσή της, ύψους €750εκατ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν σήμερα μικρότερες κατά €750εκατ, αλλά η συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφάλαιά της μεγαλύτερη.

Αξιολόγηση