ΕΚΤ: Νέα μείωση του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ: Νέα μείωση του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες
Κατά 1 δισ. ευρώ μείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έτσι το συνολικό ποσό χορήγησης ανήλθε στα 87,9 δισ ευρώ από 88,9 δισ ευρώ που ήταν πριν.Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει μικρότερες ανάγκες και ότι η μείωση δεν θα έχει επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Αξιολόγηση