Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί άνω των 150.000 ευρώ, με τους ελεγκτές να ερευνούν εάν τα ποσά που βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων έχουν δηλωθεί και στις φορολογικές δηλώσεις.

Στην περίπτωση που εντοπίζονται διαφορές, δηλαδή τα ποσά που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση υπολείπονται αυτών που έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο φορολογούμενος θα καλείται να δικαιολογήσει τη διαφορά.

Εφόσον δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβολή φόρου, με το συντελεστή που ίσχυε το έτος που εντοπίσθηκε η διαφορά.

Πρώτος στόχος του υπουργείου οικονομικών θα είναι οι λογαριασμοί με μεγάλο υπόλοιπο (πάνω από 100.000 ευρώ) αλλά και αυτοί που εμφάνιζαν πολλές και μεγάλες κινήσεις τα προηγούμενα χρόνια αλλά σήμερα έχουν μικρό υπόλοιπο.

Από την πλευρά των τραπεζών αρμόδια στελέχη δηλώνουν έτοιμα όχι μόνο να παρέχουν τα στοιχεία των λογαριασμών στο δημόσιο αλλά να είναι και επεξεργάσιμα. Να δοθούν δηλαδή σε μορφή που να μπορεί να επεξεργαστεί για τις απαραίτητες διασταυρώσεις που θα γίνουν το TAXIS.

Αν από τις διασταυρώσεις αυτές προκύψουν διαφορές μεταξύ των εισοδημάτων που είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις και αυτών που εμφανίζονται ως κίνηση ή ως υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμός ο υπόχρεος θα πρέπει να τις δικαιολογήσει.

Αν δεν τα καταφέρει τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει εκ των υστέρων φόρο αντίστοιχο με την φορολογική κλίμακα που ίσχυε για το έτος κατά το οποίο εμφανίστηκαν αυτά τα εισοδήματα.

Πάντως ανώτερα στελέχη του υπουργείου οικονομικών τόνιζαν ότι το μέτρο θα συνδυαστεί και με τον νόμο για την οικειοθελή εμφάνιση εισοδημάτων που θα έρθει τον Οκτώβριο αλλά και με την λειτουργία του περιουσιολογίου που αναμένεται τον Νοέμβριο.

Τούτο με το σκεπτικό θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η πλήρης εικόνα των εισοδημάτων και γενικότερα της περιουσίας που έχουν οι Έλληνες πολίτες και στην συνέχεια να ξεκινήσουν οι έλεγχοι και ο καταλογισμός κάθε επιπλέον φόρου. Πάντως η διαδικασία αναμένεται πολύμηνη αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού και θα πρέπει να γίνουν πάνω από 1 εκατομμύριο διασταυρώσεις.

Παράλληλα αναμένεται μέσα από το περιουσιολόγιο να αναδειχθούν και χρήματα που υπάρχουν σήμερα σε θυρίδες. Η ουσιαστική δουλειά όμως τους νέου για την Ελλάδα ελεγκτικού μέτρου δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του χρόνου αφού υπάρχουν ακόμη και κάποια προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν πριν αρχίσουν οι διασταυρώσεις. Θα πρέπει για παράδειγμα να ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα εισοδήματα από πώληση ακινήτων.

Ως γνωστό μέχρι και το 2009 -2010 η δήλωση του τιμήματος από πώληση ακινήτων ήταν αυτή που προέκυπτε από τις αντικειμενικές τιμές. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως το ποσό που αποκόμιζε ο πωλητής ήταν ανάλογο της εμπορικής αξίας του ακινήτου και άρα κατά τεκμήριο ήταν πολύ υψηλότερο. Το ίδιο πρόβλημα αναμένεται να προκύψει στην αντιμετώπιση των ποσών που κινήθηκαν την τελευταία 10 ετία μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς και αφορούσαν αγοραπωλησίες μετοχών. Τούτο διότι μέχρι και το 2012 δεν υπήρχε ο φόρος υπεραξίας και η υποχρεωτική δήλωση τους στην εφορίας.

Αξιολόγηση