Κοινό δίκτυο ανάληψης μετρητών μέσω ΑΤΜ από Attica Bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Κοινό δίκτυο ανάληψης μετρητών μέσω ΑΤΜ από Attica Bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Με γνώμονα τη διευρυμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών τους, η Attica Bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου , ανακοινώνουν την συνεργασία τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του δικτύου των ATM.


Οι δύο Τράπεζες διαμορφώνουν ένα κοινό, εκτεταμένο δίκτυο ανάληψης μετρητών (ATM) με 100 περίπου σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, απ’ όπου οι πελάτες τους μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τους λογαριασμούς τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Αξιολόγηση