Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εγγύηση των καταθέσεων

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εγγύηση των καταθέσεων
Σε περιόδους ανασφάλειας όπως αυτή που διανύουμε, οι ερωτήσεις για την εγγύηση των καταθέσεων πληθαίνουν. Αρμόδιο να απαντήσει τις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις, είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.



Το ΤΕΚΕ, ιδρύθηκε το 2009 και διαδέχτηκε το προϋπάρχον «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων». Η ίδρυσή του, συνοδεύτηκε και από την απόφαση της τότε κυβέρνησης να πολλαπλασιάσει το ποσό της εγγύησης σε μια προσπάθεια να αποκόψει εν τη γεννέση του το κύμα απόσυρσης καταθέσεων. Ήταν η περίοδος που είχε μόλις ξεσπάσει η κρίση μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Έκτοτε, η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα αποκαταστάθηκε και το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων «έφυγε» από την επικαιρότητα. Να όμως, που τα σενάρια και η κινδυνολογία φούντωσαν και πάλι. Έτσι, το ΤΕΚΕ δέχεται και πάλι βροχή από ερωτήσεις όπως αυτές που ακολουθούν:

1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;
2. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
3. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
4. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
5. Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης (όπως KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S.), συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
6. Γιατί τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αφού λειτουργούν στην Ελλάδα;
7. Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κλπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν;
8. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
9. Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
10. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
11. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
12. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον φορέα;

1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Η εγγύηση ισχύει μέχρι 31/12/2011 αλλά η ισχύς της αναμένεται να παραταθεί, δεδομένου ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

2. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

3. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

4. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα. Ιδού και ο πλήρης κατάλογος όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ:

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2. AEGEAN BALTIC BANK
3. ALPHA BANK
4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM
9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
10. EFG EUROBANK ERGASIAS
11. MILLENNIUM BANK
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ
15. PROBANK
16. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
17. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
18. T BANK
19. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
30. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»
34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
35. BANK OF AMERICA N.A.
36. KEDR BANK ATHENS
37. BANK SADERAT IRAN
38. INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH
39. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.


Επίσης στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός από τα πιστωτικά Ιδρύματα που ήδη συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και εξακολουθούν να συμμετέχουν.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

5. Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης (όπως KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S.), συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

6. Γιατί τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αφού λειτουργούν στην Ελλάδα;
Τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Marfin Εγνατία Τράπεζα) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Κύπρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

7. Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κλπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν;
Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.α.) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

8. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται, εν προκειμένω, ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

9. Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

10. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

11. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και εξαιρείται. Καλύπτεται ωστόσο από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

12. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον φορέα;
Η προθεσμία για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι μία φορά για τρεις μήνες.

Επιστροφή στο ερωτηματολόγιο

Αξιολόγηση