Αρχίζει η "μάχη" για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών - Τα σχέδια των μετόχων

Αρχίζει η "μάχη" για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών  - Τα σχέδια των μετόχων
Η πιθανότητα να χαθεί ένα μεγάλο μέρος της αξίας των μετοχών τους δηλαδή να υποστούν dilution (αραίωση) είναι πλέον ορατή για τους υφιστάμενους μετόχους των τραπεζών, με την ολοκλήρωση της διαγνωστικής μελέτης για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με βάση τη διαδικασία της κοινοτικής οδηγίας για το bail in, η οποία ήδη ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, το κεφαλαιακό έλλειμμα που ενδέχεται να προκύψει από τα stress test καλούνται αρχικά να το καλύψουν μέσω αύξησης κεφαλαίου οι ιδιώτες επενδυτές.

Πρακτικά το dilution , αποτελεί συνάρτηση της ζημιάς, που θα προκύψει από την αναμόρφωση του ενεργητικού, σε συνδυασμό με την καθαρή θέση της τράπεζας. Όσο μεγαλύτερη η ζημιά, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το dilution. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάνουν οι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών μεταξύ αυτών ο Prem Watsa της Eurobank , το Abu Dabi της Alpha bank , οι Τσέχοι μέτοχοι της Πειραιώς και η οικογένεια Λατση στην Εθνική. Επιπρόσθετα σε όλες τις τράπεζες υπάρχουν συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών οικογενειών της χώρας που έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστές οι προθέσεις τους. Μέχρι στιγμής γνωστές έχουν γίνει οι προθέσεις του βασικού μετόχου της Eurobank Prem Watsa.

Ήδη ο Ινδοκαναδός μεγαλοεπενδυτής ο οποίος έχει τοποθετήσει πάνω από 1 δισ ευρώ στην ελληνική τράπεζα έχει συναντηθεί αξιωματούχους των θεσμών (SSM) διερευνώντας τη δυνατότητα "προστασίας" της σημαντικής επένδυσής του.

Οι τρόποι που εξετάζονται είναι να εκδοθούν κάποιο είδος coco's ή με όποιον άλλο τρόπο βρεθεί ενόψει των ΑΜΚ. Προφανώς όλα θα εξαρτηθούν από τον χρόνο και το ύψος των συνολικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ξένοι επενδυτές εκτός της Fairfax έχουν στηρίξει την τελευταία διετία τις ελληνικές τράπεζες με σημαντική συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν προηγηθεί. Στις ΑΜΚ του 2014 έβαλαν πάνω από 8 δισ. στις ελληνικές τράπεζες και διατηρούν ακόμα ιδιαίτερα σημαντικές θέσεις.

Οι παράμετροι που θα κρίνουν το ύψος του κεφαλαιακού ελλείμματος και επομένως του λογαριασμού που θα κληθούν να πληρώσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι είναι οι εξής:

- Οι παραδοχές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που θα υιοθετήσουν για διάστημα 12 - 24 μηνών.

- Αν θα στρεσαρισθούν οι προσωρινές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και ευρύτερα η έκθεση των τραπεζών στο Δημόσιο (τίτλοι έκδοσης ή εγγύησης Δημοσίου, δάνεια, παράγωγα προϊόντα κ.ά.).

-Το ύψος της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (ΝPEs), τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή, καθώς και όσα είναι ενήμερα κρίνεται όμως ότι δεν μπορούν να εξοφληθούν.


Όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα “Π” το πιθανότερο σενάριο είναι οι 4 συστημικές τράπεζες να χρειαστούν έως 8 δισ ευρώ νέα κεφάλαια. Δυο εκ των συστημικών τραπεζών χρειάζονται από 1,5 έως 2 δισ ευρώ και άλλες δυο από 2 δισ ευρώ και άνω . Στο ήπιο σενάριο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 20 δισ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα. Αν ο δείκτης κάλυψης των NPEs από προβλέψεις διαμορφωθεί στην άσκηση στο 50% οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα χρειασθούν νέες προβλέψεις της τάξης των 8 έως 9 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το νέο μνημόνιο για τις τράπεζες προβλέπει αποθεματικό ασφαλείας έως 25 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών για την ανακεφαλαιοποίηση βιώσιμων τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης μη βιώσιμων. Μετά από αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναπομείνασες ελλείψεις κεφαλαίων θα καλυφθούν πλήρως έως τα τέλη του 2015.

Τα κόκκινα δάνεια

Έτος ορόσημο για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών (σήμερα στα 90 δισ ευρώ ) αποτελεί το 2016 καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο του μνημονίου στο σκέλος που αναφέρεται στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που θα διανυθεί παράλληλα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με στόχο να δρομολογηθεί μια ουσιαστική λύση για το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με λύσεις που δεν θα ανακυκλώνουν το πρόβλημα. Για την ακρίβεια


Έως τον Δεκέμβριο του 2015 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα καταγράψει τα χρέη μεγαλοοφειλετών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Μέσω του μηχανισμού αυτού και έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, θα πρέπει να έχει γίνει κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών με βάση τη βιωσιμότητά τους. Έως την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί και νομοθεσία που θα προβλέπει με ταχείες διαδικασίες (fast track) τη ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώς τα τέλη του 2016.

Έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει με την ΤτΕ ένα σχέδιο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων που θα περιλαμβάνει αναδιαρθρώσεις, τη δημιουργία εταιρειών joint ventures, αλλά και πώληση χαρτοφυλακίων δανείων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται σε τετράμηνη βάση, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016.

Έως τον Μάρτιο του 2016 η ΤτΕ θα πρέπει να έχει αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, δίνοντας οδηγίες για τη διαχείριση μεγάλων κατηγοριών οφειλετών, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ώς τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.


Επιπρόσθετα ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναβαθμίζεται. Εκτός από την ενεργό συμμετοχή του σε όλες τις άνω διαδικασίες, η κυβέρνηση δεσμεύεται για την πλήρη ανεξαρτησία του και την προώθηση ώς τον Σεπτέμβριο του 2015 μιας νέας διαδικασίας για την επιλογή των μελών του διοικητικού και του γενικού συμβουλίου.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν θα εμπλέκεται στο μάνατζμεντ των τραπεζών και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση τις αρχές της αγοράς. Προβλέπει ωστόσο την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. των τραπεζών ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή τριών τουλάχιστον ανεξάρτητων ειδικών με διεθνή εμπειρία στις εμπορικές τράπεζες.

Πηγή: Από την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας

Αξιολόγηση