Η νέα τράπεζα που υπόσχεται να ρίξει χρήμα στην ελληνική αγορά

Η νέα τράπεζα που υπόσχεται να ρίξει χρήμα στην ελληνική αγορά
Είμαστε μια από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που δεν διαθέτουν αναπτυξιακή τράπεζα. Τώρα ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε. Πώς θα λειτουργήσει; Που θα βρεθουν τα χρήματα; Πότε θα πέσει το πρώτο χρήματα στην αγορά; 

Της Έφης Καραγεώργου.

Δράση αναμένεται να αναλάβει προς το τέλος του έτους η Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο να χρηματοδοτήσει έργα υποδομών στην περιφέρεια αλλά και επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να στηρίξει την ανάπτυξη και την επιχιερηματικότητα.

Παράλληλα στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια αλλά και να διευκολύνουν τη νέα επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές.

Η Ελλάδα ανήκει στα λίγα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν τράπεζα με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ η ΕθνικήΑναπτυξιακή Τράπεζα θα «πατήσει» πάνω στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),οπότε δεν θα δημιουργήσει πρόσθετη κρατική δαπάνη, ούτε θα επιβαρύνει το χρέος.

Η νέα τράπεζα ξεκινά με προίκα τα ενοποιημένα στοιχεία των δύο φορέων, που είναι συνολικά ίδια κεφάλαια της τάξης του 1,5 δισ ευρώ, ενεργητικό 9,5 δισ ευρώ και καταθέσεις 5,5 δισ ευρώ.Ενδεικτικά, σε πρώτο χρόνο, εχέγγυο θα αποτελέσουν τα 400εκατ περίπου από το ΕΤΕΑΝ, αλλά και τα κονδύλια του ΤΠ&Δ, το οποίο με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 είχε διαθέσιμα κοντά 3,5 δισ ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης η νέα τράπεζα θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που θα ανήκει στο δημόσιο, αλλά θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας, ενώ θα εξεταστούν όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες για τη διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας όπως είναι, για παράδειγμα, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Στο πλάνο είναι και η συνεργασία με άλλους φορείς με χρηματοδοτικές λειτουργίες όπως είναι το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και η ΕΤΒΑ Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα (ΒΙΠΕ) η οποία ανήκει σε ποσοστό 60%-40% στην Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό δημόσιο, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές για επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών με αντίστοιχους διεθνείς φορείς, οι οποίες όμως δεν θα αλλοιώνουν τον δημόσιο χαρακτήρα της τράπεζας.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα καταστεί σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Σκοπός της κυβέρνησης είναι «να συγκεντρώσει δραστηριότητες δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και την πολυδιάσπαση και να χρησιμοποιήσει σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μεθόδους που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων».

Η ίδρυση της τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη του 2015 με αρχές του 2016, αφού προηγηθούνόλες οι απαραίτητες διαδικασίες (προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων, λήψη εγκρίσεων, στελέχωση, εύρεση εγκαταστάσεων κ.λπ).

Σημειώνεται πως το αρχικό σχέδιο της νέας τράπεζας διαμορφώθηκε από μία άτυπη ομάδα εργασίας που λειτουργούσε στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης με την συμμετοχή έμπειρων στελεχών και ακαδημαϊκών. Έχει πάρει, ήδη, έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Αξιολόγηση