"Ανάσα" 900 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ

"Ανάσα" 900 εκατ. ευρώ  από το ΤΧΣ
«Ανάσα» στο δημόσιο με 900 εκατ ευρώ δίνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό προβλέπει κατεπείγουσα τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ ο υπουργός Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση.

Συγκεκριμένα, από τις 17 Μαρτίου το Ταμείο αποδίδει άμεσα στο Δημόσιο 555 εκατ ευρώ και τη δυνατότητα να επενδύει τα υπόλοιπα ταμειακά του διαθέσιμα περίπου 345 εκατ, σε έντοκα μέσω συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς. Η τροπολογία κατατέθηκε αφού δόθηκε το «πράσινο φως» από την ΕΚΤ και τονEFSF.

Ητροπολογίαπροβλέπειειδικότερα:

Την απόδοση στο Δημόσιο από το ΤΧΣ κεφαλαίωνύψους 555,6 εκατ ευρώ.Πρόκειται για την προμήθεια που αναλογούσε στο Δημόσιο για τις χρήσεις 2010-12 έναντι των κεφαλαίων (κρατικά ομόλογα του ν. Αλογοσκούφη) που συνεισέφερε στις τράπεζες λαμβάνοντας προνομιούχες μετοχές.

Τη δυνατότητα επένδυσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΧΣ σε ρευστοποιήσιμους τίτλους του Δημοσίου (δηλαδή έντοκα) μέσω συμβάσεων repos με παροχή από το Δημόσιο αξίωσης αποζημίωσης στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι το ΤΧΣ υπάγεται στην ίδια κατηγορία με τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τα δικά του ταμειακά διαθέσιμα διακρατούνται σε έντοκο λογαριασμό της ΤτΕ.

Αξιολόγηση