Κλειστές οι στρόφιγγες της ρευστότητας για τους μικρομεσαίους και το 2015

Κλειστές οι στρόφιγγες της ρευστότητας για τους μικρομεσαίους και το 2015
Σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται και πάλι 200.000 και πλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς η χρηματοδότηση τους από τις τράπεζες είναι μηδενική.

Της Έφης Καραγεώργου.

Ο σχεδιασμός των τραπεζών ήταν να «ρίξουν» φέτος τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ σε νέες χορηγήσεις –προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά- , όμως οι εξελίξεις μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, που οδήγησαν στην εξάρτιση του συστήματος από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA), όπως και οι εκροές καταθέσεων το διάστημα Δεκεμβρίου- Φεβρουαρίου έβαλε και πάλι φρένο στα σχέδια χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα οι ελληνικές επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες και εμπορεύματα από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα καθώς οι προμηθευτές τους απαιτούν να προπληρώνονται και ζητούν εγγυητικές επιστολές ξένων τραπεζών, για να προχωρήσουν την παραγγελία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη.

Την τελευταία 5ετία η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κινείται σε αρνητικά επίπεδα. Πέρυσι το συνολικό έλλειμμα ρευστότητας ξεπέρασε τα 45,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τα υψηλά του 2010.

Η εικόνα είναι αρνητική και για τον Ιανουάριο φέτος, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 95εκατ ευρώ.

Σήμερα το κυρίαρχο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτό προκύπτει από την έρευνα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις πηγές χρηματοδότησης (SAFE), που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ κάθε έξι μήνες στις χώρες της ζώνης του ευρώ, και στην οποία αποτυπώνεται η άποψη των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, των αναγκών τους για εξωτερική χρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντικό χρηματοδοτικό κενό μεταξύ αναγκών για τραπεζικά δάνεια και διαθεσιμότητας δανείων από τις τράπεζες, το οποίο διευρυνόταν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. Και όταν εγκρίθηκε τελικά το δάνειο τους, δεν προχώρησαν στην εκταμίευση του, λόγω πολύ υψηλού κόστους.

Σε συνδυασμό με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε από το 2010 μέχρι το Μάρτιο του 2012 αυξανόμενα επιτόκια.

Από τα τέλη του 2012 τα επιτόκια εξομαλύνονται σταδιακά, καθώς στην κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει και τα προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων φορέων.

Σε σχέση με τους λοιπούς όρους των δανείων πλην των επιτοκίων, οι απαιτούμενες από τις δανείστριες τράπεζες εξασφαλίσεις (όπως ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, προσημειώσεις σε ακίνητα ή προσωπικές εγγυήσεις) αυξάνονταν από το 2011 και μετά και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα – το σχετικό καθαρό ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν αυστηροποίηση των εξασφαλίσεων φθάνει στην πιο πρόσφατη έρευνα το 54% (από 46%) και παραμένει το υψηλότερο στη ευρωζώνη.

Αξιολόγηση