Τι μας προσφέρουν οι τράπεζες για να επιστρέψουμε τις καταθέσεις

Τι μας προσφέρουν οι τράπεζες για να επιστρέψουμε τις καταθέσεις
Η ηρεμία έχει πλέον αποκατασταθεί στα τραπεζικά γκισέ και μετά την πρώτη επιστροφή των καταθέσεων, το ζητούμενο τώρα είναι να εισρεύσουν και πάλι τα χρήματα που διατηρούνται κρυμμένα σε θυρίδες και στρώματα.

Της Έφης Καραγεώργου.


Η επιστροφή των πρώτων ημερών έχει να κάνει με την πίστωση των συντάξεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων. Τα χρήματα των συντάξεων έμειναν στο σύστημα, καθώς τα περισσότερα νοικοκυριά, είχαν μέσα στο Φεβρουάριο προβεί σε αναλήψεις της τάξης των 2.000- 5.000 ευρώ, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους.

Σύμφωνα με τα τραπεζικά στελέχη η επιστροφή καταθέσεων περί τα 6 με 7 δις ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε βάθος 6 με 12 μηνών. Όπως λένε το ίδιο είχε συμβεί και με τις μεγάλες εκροές το καλοκαίρι του 2012. Και μάλιστα συμπληρώνουν πως τότε υπήρχε το αβαντάζ των υψηλών επιτοκίων. Μην ξεχνάμε ότι τα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας ήταν της τάξης του 5%.

Σήμερα τα επιτόκια έχουν υποχωρήσει κάτω από το 2%, οπότε λείπει ένα σημαντικό κίνητρο για τον καταθέτη.

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες προσπαθούν να δελεάσουν τους καταθέτες με σειρά προνομίων, και προσφέρουν διαφορετικές κατηγορίες επιτοκίων στιςπροθεσμιακές καταθέσεις.

Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις προθεσμίας σταθερού επιτοκίου 3μηνης, 6μηνης, 9μηνης ή ετήσιας διάρκειας. Οι τόκοι που αναλογούν στο ύψος του ποσού κατάθεσης καταβάλλονται στον καταθέτη μετά τη λήξη της προσυμφωνημένης διάρκειας, μαζί με το αρχικό του κεφάλαιο. Αν ο καταθέτης «σπάσει» πριν από τη λήξη του τον λογαριασμό, του επιβάλλεται ποινή, που συνήθως «μεταφράζεται» σε παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των τόκων.

Καταθέσεις με προκαταβολή των τόκων. Δηλαδή οι τόκοι που αναλογούν στη διάρκεια της κατάθεσης προκαταβάλλονται και ο καταθέτης έχει το πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσει άμεσα για τυχόν ανάγκες του το ποσό των τόκων, ή να το επανεπενδύσει, αυξάνοντας έτσι τη συνολική του απόδοση.

Καταθέσεις τμηματικής καταβολής τόκων. Δηλαδή οι τόκοι καταβάλλονται στον καταθέτη τμηματικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και πριν από τη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειας του λογαριασμού προθεσμιακών καταθέσεων. Για παράδειγμα, για ένα λογαριασμό προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας ενός έτους, οι καταβολές των τόκων μπορεί να γίνονται σε μηνιαία ή σε τριμηνιαία βάση. Και στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης αυξάνει τη συνολική του απόδοση μέσω της επανεπένδυση των τόκων του.

Καταθέσεις με απόδοση 13 μηνών. Πρόκειται για ειδική προσφορά και συνήθως αφορά λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων διαρκείας ενός έτους. Εάν ο λογαριασμός αυτός τηρηθεί έως τη λήξη του, τότε η τράπεζα αποδίδει ως δώρο στο καταθέτη τόκους 13 μηνών αντί για 12.

Καταθέσεις προθεσμίας με προειδοποίηση, οι οποίες αποτελούν συνδυασμό κατάθεσης προθεσμίας και ταμιευτηρίου. Ο καταθέτης έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε κατάθεση επιπλέον ποσού στον λογαριασμό και επίσης δικαιούται να πραγματοποιεί αναλήψεις (μέρους ή του συνόλου) των χρημάτων του, αφού πρώτα δώσει στην τράπεζά του γραπτή ειδοποίηση ορισμένων ημερών (π.χ. 10 ημερών, 1 μήνα κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο καταθέτης τηρεί την προσυμφωνημένη προειδοποίηση πριν από κάθε ανάληψη δεν επιβαρύνεται με ποινή. Ωστόσο, εάν ο καταθέτης πραγματοποιήσει ανάληψη άμεσα, χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση, τότε επιβαρύνεται με ποινή πρόωρης ανάληψης. Οι προθεσμιακοί λογαριασμοί προειδοποίησης μπορεί να προσφέρουν κλιμακούμενο επιτόκιο το οποίο αυξάνεται ανάλογα με το διάστημα που το κεφάλαιο παραμένει στο λογαριασμό.

Κατάθεση προθεσμίας σε συνδυασμό με αμοιβαία κεφάλαια. Όσο μικρότερο είναι το ποσό που τοποθετείται στην κατάθεση προθεσμίας τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο του. Για το ποσό που τοποθετείται σε αμοιβαία κεφάλαια ο καταθέτης αναλαμβάνει και το ανάλογο ρίσκο. Το μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι εγγυημένο, ούτε και έχει εγγυημένη απόδοση. Ως εκ τούτου, ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο ακόμα και να μειωθεί το μέρος του κεφαλαίου του που έχει επενδυθεί σε αμοιβαία κεφάλαια, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αρνητική συνολική απόδοση της επένδυσής του.

Αξιολόγηση