Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με "κριτήρια" ζητά η ΤτΕ

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με "κριτήρια" ζητά η ΤτΕ
Υπέρ της δημιουργίας του Ειδικού Φορέα για την διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, στα πρότυπα των μοντέλων που υιοθέτησαν η Ισπανία και η Ιρλανδία, τάσσεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως το νέο μοντέλο διαχείρισης, "δεν θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους"

Της Έφης Καραγεώργου.

Συγκεκριμένα στην Έκθεση του Διοικητή για το 2014, σημειώνεται ότι «απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που να μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση. Στην Ιρλανδία και την Ισπανία δημιουργήθηκαν εταιρίες ειδικού σκοπού για τη διαχείριση προβληματικών στεγαστικών δανείων».

Και συνεχίζει: «Η υλοποίηση βέβαια ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα θα απαιτούσε χρηματοδότηση, ιδανικά από πηγές εκτός των τραπεζικών ισολογισμών και του κρατικού προϋπολογισμού και με γνώμονα την αποφυγή δημιουργίας νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, μια ακόμη επιλογή είναι εκείνη της ενεργού διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, η οποία θα περιόριζε τα προβλήματα που δημιουργούν τα στοιχεία αυτά».

Δηλαδή η ΤτΕ συμφωνεί με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που στόχο έχει την ίδρυση του Ενδιάμεσου Δημόσιου Φορέα με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων οφειλών.

Και παράλληλα συναινεί στο να χρησιμοποιηθεί τμήμα από τα κεφάλαια του ΤΧΕ (11,4δισ ευρώ) για να «τρέξει» ο φορέας διαχείρισης. Στόχος της κυβέρνησης -μετά από διαπραγμάτευση με τους εταίρους- είναι να χρησιμοποιήσει ποσό 3-4δισ ευρώ.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των καθυστερούμενων οφειλών η ΤτΕ προβλέπει μείωση τους στο 26% το πρώτο τρίμηνο του 2016 από το 34,2% (δηλαδή 72,76 δισ. ευρώ) που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών στο τέλος 2014 τα κόκκινα δάνεια προσέγγισαν τα 80 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τα δάνεια που ρυθμίστηκαν και παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, τότε τα προβληματικά δάνεια ξεπερνούν τα 100δισ ευρώ. Δηλαδή έχει «σκάσει» το 1 στα 2 δάνεια.

Ο διοικητής της ΤτΕ στην ετήσια έκθεση προβλέπει ότι μέσα στο 2015 θα σταματήσει να αυξάνεται ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση. Στο πλέον ευνοϊκό σενάριο, προβλέπεται η αποκλιμάκωση του λόγου, συγκριτικά με το επίπεδό του στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014, κατά περίπου 8 εκατοστιαίες μονάδες σωρευτικά μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου του 2016. Στην χειρότερη εκδοχή η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τις συνολικές χορηγήσεις προβλέπεται να υποχωρήσει σε επίπεδα μεταξύ 29% και 32% αντίστοιχα.

«Λόγω του ύψους των συσσωρεμένων προβληματικών στοιχείων στο ενεργητικό των τραπεζών, η οικονομική ανάπτυξη, αν και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν μηχανισμό για την αποκλιμάκωση του λόγου δανείων σε καθυστέρηση, στην παρούσα συγκυρία στην Ελλάδα δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει επίλυση του προβλήματος», σημειώνει η ΤτΕ.

Αλλά και στην ομιλία του χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΤτΕ ο κ. Στουρνάρας σημείωσε πως: Η αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων όπως και η ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας είναι επίσης βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος, η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα έχει θετικές και αλυσιδωτές επιδράσεις στην χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, καθώς η δυνατότητα των τραπεζών να δώσουν νέα δάνεια, είναι αλληλένδετη με την ομαλή και έγκαιρη εξόφληση των υφιστάμενων δανείων.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι το μοντέλο διαχείρισης, δεν θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ενώ θα πρέπει να υιοθετείται η καταλληλότερη, κατά περίπτωση, λύση και, εφόσον είναι δυνατόν, να συντελεί στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Βεβαίως, πέρα από την αποτελεσματική διαχείριση, σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του ποσοστού είσπραξης των απαιτήσεων από τα δάνεια σε καθυστέρηση θα αποτελέσει και η παγίωση θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία μείωσης των προβληματικών δανείων καθώς θα βελτιώνονται οι δυνατότητες αποπληρωμής από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αξιολόγηση