Το μεγάλο παζάρι για τα λεφτά του ΤΧΣ και τα κόκκινα δάνεια

Το μεγάλο παζάρι για τα λεφτά του ΤΧΣ και τα κόκκινα δάνεια
Τον γρίφο με τα 11 δισ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλείται να λύσει η κυβέρνηση, ώστε τα χρήματα αυτά να παραμείνουν εντός συνόρων και να αξιοποιηθούν με τον ιδανικότερο τρόπο.

Της Έφης Καραγεώργου.

Μία λύση είναι τμήμα των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιηθεί για την διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων προκειμένου νακαλυφθούν οι απώλειες από τις διαγραφές που θα πρέπει να κάνουν οι τράπεζες.Ενδεχομένως μία άλλη λύση μπορεί να είναι να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για «προληπτική» ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εν όψει των νέων τεστ αντοχής της ΕΚΤ.Σε ότι αφορά τις τράπεζες τα κομβικής σημασίας θέματα είναι δύο.

  • Η αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων.
  • Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε ότι αφορά τα καθυστερούμενα δάνεια είναι να χρησιμοποιήσει ποσό της τάξης των 3-4 δισ ευρώ από το «μαξιλάρι» των 11δισ ευρώ του ΤΧΣ για τη διαγραφή μέρους τους από τις τράπεζες. Και αυτό θα αποτελέσει μέρος της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο τοEurogroupέχει ζητήσει από το ΤΧΣ να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια στον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το ποσό δεν θα διαγραφεί από το χρέος, αλλά θα δεσμευθεί για μελλοντικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης ή και εκκαθάρισης των εγχώριων τραπεζών. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αίτημα -και έγκριση- από την ΕΚΤ και τον Μηχανισμό Ενιαίας Εποπτείας (SSM).

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα ζητήσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα και θα εστιάσει στο γεγονός ότι ηΕΚΤ έχει ζητήσει από τις εγχώριες τράπεζες να προχωρήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση και μείωση των «κόκκινων» δανείων. Και θα εξηγήσει με «χαρτί και με μολύβι», όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ότι η διαγραφές δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα έχουν γνώμονα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια, και ότι με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θα καταφέρνουν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Αυτό σημαίνει ότι αν περιοριστούν οι επισφάλειες οι τράπεζες θα μπορέσουν να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια.

Και σε κάθε περίπτωση θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.

Προς το παρόν ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια του ΤΧΣ αποτελεί γρίφο, η επίλυση του οποίου είναι και στα χέρια της ΕΚΤ, καθώς ως εποπτεύουσα αρχή ο λόγος της είναι καθοριστιός για τη λύση που θα προκριθεί.

Αν δηλαδή τα κεφάλαια του ΤΧΣ θα χρησιμοποιηθούν για νέες αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθούν επισφάλειες εν όψει των νέων τεστ αντοχής, ή αν θα χρησιμοποιηθούν για διαγραφές κόκκινων οφειλών.

Η 4μηνη παράταση είναι κομβικής σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες, διότι ανοίγει ξανά ο δρόμος να αντλούν φτηνό χρήμα από την ΕΚΤ. Χρήμα με το οποίο μπορούν να στηρίξουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σεσυνδυασμό με τα ποσά του ΕΣΠΑ να πάρει «ανάσα» ρευστότητας η πραγματική οικονομία.

Αξιολόγηση