Νυχτερινή «θηλιά» της ΕΚΤ: Από 11/02 δεν γίνονται δεκτά τα ελληνικά ομόλογα

Νυχτερινή «θηλιά» της ΕΚΤ: Από 11/02 δεν γίνονται δεκτά τα ελληνικά ομόλογα
Με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να σφίξει τον κλοιό στην ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνοντας ότι από τις 11/02 δεν θα γίνονται δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ή οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση πιέζεται πλέον ασφυκτικά να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, οι ελληνικές τράπεζες υποχρεούνται πλέον να καταφύγουν στον ELAαντλώντας χρήμα με επιτόκιο1,55% αντί για 0,05% που εξασφάλιζαν μέσω της ΕΚΤ. Το ζήτημα ότι οι δυνατότητες δανεισμού μέσω του ELAείναι περιορισμένες κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται ο κίνδυνος «ασφυξίας»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να άρει την παραίτηση (waiver) που επηρεάζει τα χρεόγραφα που εκδίδονται ή εγγυώνται πλήρως από την Ελληνική Δημοκρατία.

Η παραίτηση επέτρεπε στα εν λόγω χρεόγραφα να χρησιμοποιούνται στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος παρά το γεγονός ότι δεν εκπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τα χρεόγραφα θα παύσουν να είναι επιλέξιμα ως ενέχυρα από τις 11 Φεβρουαρίου, αναφέρει η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προεξοφληθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Προσθέτει ότι η απόφαση είναι συμβατή με τους υφιστάμενους κανονισμούς του Ευρωσυστήματος.

Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η απόφαση δεν έχει συνέπειες για το καθεστώς αντισυμβαλλόμενου των ελληνικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος, για αντισυμβαλλόμενους που δεν έχουν επαρκή εναλλακτικές εγγυήσεις (collateral), μπορούν να ικανοποιηθούν από τη σχετική εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω του μηχανισμού για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA), εντός των υφιστάμενων κανονισμών του Ευρωσυστήματος, διευκρινίζει η ΕΚΤ".

Αξιολόγηση