Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε «κατάσταση αναμονής» εκτιμούν αναλυτές της Eurobank

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε «κατάσταση αναμονής» εκτιμούν αναλυτές της Eurobank
Το γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας οδηγεί τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις σε «κατάσταση αναμονής», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

«Η αναμονή συνεπάγεται αναβολή των δαπανών κατανάλωσης και επένδυσης, οπότε και μειωμένης ζήτησης και χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας», αναφέρουν οι αναλυτές.

Στην ανάλυση της Eurobank επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014 καταγράφηκε υστέρηση τόσο στα έσοδα (-3,953 δισ. ευρώ) όσο και στις δαπάνες (-1,075 δισ. ευρώ).

Αξιολόγηση