Eurobank: Ο αναβαλλόμενος φόρος δημιουργεί «μαξιλάρι» στην τράπεζα

Eurobank: Ο αναβαλλόμενος φόρος δημιουργεί «μαξιλάρι» στην τράπεζα
Κατα τη διάρκεια ΓΣ της Eurobank ενεκρίθη η χρήση του οφέλους από την αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου.

Ο αναβαλλόμενος φόρος δημιουργεί κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 1,1 δισ. ευρώ για την τράπεζα, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Eurobank, κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος. ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 318 μονάδες βάσης (3,18%).

Ο κ. Θωμόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία του συνόλου των ελληνικών τραπεζών στα πρόσφατα stress tests που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

H ανακοίνωση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε σήμερα, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.841.920.447 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 16.10.2014 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Την ένταξη της Τράπεζας στις ρυθμίσεις του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 (Νόμος), όπως ισχύει, για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Προς το σκοπό της ανωτέρω ένταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα περαιτέρω προβλεπόμενα στον Νόμο και ειδικότερα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου:

(α) Το σχηματισμό του προβλεπόμενου στον Νόμο ειδικού αποθεματικού, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) προς το Ελληνικό Δημόσιο, για ποσό που αντιστοιχεί στο 110% του ποσού της εκάστοτε άμεσα εισπράξιμης φορολογικής απαίτησης της Τράπεζας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

(β) Την κατά το χρόνο σχηματισμού του ανωτέρω (υπό α) αποθεματικού δωρεάν έκδοση των προβλεπόμενων στον Νόμο παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) οι οποίοι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το ανωτέρω (υπό α) ποσό.

(γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση του ως άνω (υπό α) ειδικού αποθεματικού.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (όπως ενδεικτικά στον σχηματισμό του αποθεματικού, στην έκδοση των τίτλων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 11.760.953.258 (79,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 11.760.953.258
- Κατά: 0
• Αριθμός αποχών: 80.967.189