Αμετάβλητα τα κυριότερα επιτόκια της ΕΚΤ

Αμετάβλητα τα κυριότερα επιτόκια της ΕΚΤ
Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα κυριότερα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (ΕΚΤ), κατά τη σημερινή μηνιαία συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο στον ιστότοπο της ΕΚΤ, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 0,05%, το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο επίπεδο του 0,30% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο επίπεδο του -0,20%.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην συνέντευξη Τύπουτουπρόεδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σχετικά με τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Αξιολόγηση