Πώς μπορείς να μειώσεις το επιτόκιο στο καταναλωτικό σου δάνειο

Πώς μπορείς να μειώσεις το επιτόκιο στο καταναλωτικό σου δάνειο
Τα περίφημα δάνεια «συγκέντρωσης οφειλών» επέστρεψαν στην ελληνική αγορά. Αυτή τη φορά όμως, οι τράπεζες, σε αντίθεση με το τι συνέβη πριν από 2-3 χρόνια, είναι πολύ πιο προσεκτικές. Για να σου …τακτοποιήσουν το χρέος, θα σου ζητήσουν να προσημειώσεις ακίνητο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; 

Της Έφης Καραγεώργου.

Έχεις ακίνητο -ελεύθερο βαρών- να προσημειώσεις; Τότε μπορείς να μεταφέρεις τις οφειλές σου από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και να τις συγκεντρώσεις σε νέο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο.

Δεν έχεις ακίνητο. Δεν έχει μεταφορά υπολοίπου.

Πλέον η προσημείωση ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου (πχ ενέχυρο ποσό κατάθεσης) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά οφειλών σε καταναλωτικά δάνεια.

Οι τράπεζες αν δεν λάβουν τις απαραίτητες εγγυήσεις κόβουν με το καλημέρα τα σχετικά αιτήματα. Ειδικά αν πρόκειται για μεταφορά οφειλών από άλλη τράπεζα, τότε η ύπαρξη ακινήτου προς προσημείωση είναι «θεμέλιος λίθος» για να προχωρήσει το αίτημα.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την προσημείωση ο δανειολήπτης τιμολογείται με χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 5% και 6% (ανάλογα με το ποσό της οφειλής αλλά και το περιουσιακό στοιχείο που προσημειώνεται), όταν στα καταναλωτικά δάνεια -που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες οι νέες χορηγήσεις-, το επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα στο 12% με 13%. Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ακόμη και έτσι. Διότι η προσημείωση ακινήτου συνεπάγεται έξοδα τα οποία πρέπει να πληρώσει ο ίδιος. Θα πρέπει λοιπόν να σταθμίσει ποιο είναι το όφελος από τη μείωση του επιτοκίου, ποια η ζημιά από τα έξοδα και να βγάλει το συμπέρασμά του.

Ομως ακόμα και με την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης δεν είναι σίγουρο ότι η μεταφορά υπολοίπου θα τελεσφορήσει. Και αυτό επειδή οι τράπεζες έχουν γίνει πιο αυστηρές στις περιπτώσεις που πραγματοποιούν μεταφορές. Ειδικά στην περίπτωση μεταφοράς οφειλών από άλλες τράπεζες, ελέγχουν και πόσο συνεπής ήταν ο υποψήφιος δανειολήπτης στις πληρωμές του, αν πλήρωνε τις δόσεις στην ώρα τους ή με καθυστέρηση μερικών ημερών , αν ήταν «μέσα» μία ή περισσότερες δόσεις κλπ.

Η πολιτική αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα οι τράπεζες επιθυμούν να μειώσουν τα καθυστερούμενα δάνεια, και να απαλλάξουν τα χαρτοφυλάκια τους από τις «κόκκινες» οφειλές. Ελέγχουν λοιπόν ενδελεχώς τα αιτήματα, διότι βασική μέριμνα είναι ο νέος πελάτης να είναι συνεπής και να πληρώνει στην ώρα του.

Τα νέα λοιπόν συστήματα αξιολόγησης πελατείας που έχουν υιοθετήσει ελέγχουν με πολύ αυστηρότερους όρους τα αιτήματα με αποτέλεσμα να περνούν τα κρίσιμα τεστ αξιοπιστίας μόνο οι 2 στους 10 υποψήφιους πελάτες.

Αξιολόγηση