"Δημιουργούμε το έδαφος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ALPHA"

"Δημιουργούμε το έδαφος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ALPHA"
Επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου αναδιαρθρώσεως και στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Δημ. Μαντζούνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου.

ΗAlpha Bankστο 9μηνο 2014 εμφάνισε καθαρά μετά από φόρους κέρδη 110,5 εκατ ευρώ. Το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με ζημιές 156,9εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: το καθαρό έσοδο τόκωνανήλθε σε 1,443 δισ ευρώ (αύξηση 21,1% σε ετήσια βάση) λόγω της μείωσης του κόστους καταθέσεων και του περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Στο 9μηνο τα κύρια λειτουργικά έσοδαανήλθαν σε 1,783 δισ ευρώ (αύξηση 18,3% ετησίως). ΤοΑποτέλεσμα προ Προβλέψεωνανήλθε σε 799 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 69,3% σε ετήσια βάση.
ΟιΠροβλέψειςγια την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 337 εκατ. ευρώτο γ΄ τρίμηνο 2014 έναντι 348,5 εκατ. ευρώτο προηγούμενο τρίμηνο.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων σημείωσαν άνοδο 31,% το γ΄τρίμηνο στα 43,5δισ ευρώ και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 110% στην Ελλάδα και ο δείκτης καθυστερήσεων στο 33,6%

Αξιολόγηση