Το κόστος του χρήματος και οι αποδόσεις του. Ολα τα επιτόκια της αγοράς

Το κόστος του χρήματος και οι αποδόσεις του. Ολα τα επιτόκια της αγοράς
Παρά το συνεχιζόμενο κύμα αναλήψεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι προθεσμιακές καταθέσεις δείχνουν να αποσπούν την προσοχή των αποταμιευτών καθώς οι αποδόσεις έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.

Από την άλλη μπορεί οι τράπεζες να έχουν κλείσει τις στρόφιγγες του δανεισμού, ωστόσο το ενδιαφέρον για το κόστος του χρήματος παραμένει αμείωτο.

Κυρίως λόγω του ότι οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε ήδη βουτηγμένοι στα χρέη οπότε μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στην αγορά του χρήματος. Το fpress.gr ανανέωσε τον οδηγό επιτοκίων που φιλοξενεί στις σελίδες του και παρουσιάζει τους ανανεωμένους πίνακες.

Το fpress.gr θα αναδημοσιεύει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει η Τράπεζα της Ελλάδας από τις εμπορικες τράπεζες έτσι ώστε να περιορίσει τις πιθανότητες λάθους. Παρ'όλα αυτά, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα αυτό το οποίο προσφέρει η τράπεζα στο γκισέ, να είναι διαφορετικό από αυτό που έχει αποτυπωθεί στα στοιχεία.

Σε όλους τους πίνακες, το fpress.gr δημοσιεύει και θα δημοσιεύει τις ημερομηνίες τελευταίας ενημέρωσης έτσι ώστε να γνωρίζεται και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε που ενημερώθηκαν τα στοιχεία μέχρι την ώρα που εσείς διαβάζετε τον σχετικό πίνακα.

Η κατάσταση, ανά προϊόν δανεισμού, έχει ως εξής:

1. Πιστωτικές κάρτες

Εξακολουθούμε να χρωστάμε περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις πιστωτικές κάρτες οι οποίες μάλιστα γίνονται ολοένα και ακριβότερες. Από τη στιγμή λοιπόν που οι τόκοι... τρέχουν, μας ενδιαφέρει και η...ταχύτητα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

2. Στεγαστικά δάνεια

Σε έναν πίνακα έχουμε συμπληρώσει τόσο τα κυμαινόμενα όσο και στα σταθερά επιτόκια για διάφορές διάρκειες. Σε αυτή τη φάση, τα όποια δάνεια χορηγούνται είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς η επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ κάνει τα συγκεκριμένα δάνεια ποιο οικονομικά παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσθέτουν ένα αρκετά υψηλό επιτοκιακό περιθώριο.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

3.Καταναλωτικά δάνεια

Έχουμε ταξινομήσει τα καταναλωτικά δάνεια στις εξής κατηγορίες:

Τα ανοικτά δάνεια.

Λειτουργούν ως ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης για απλούς δανειολήπτες και καταναλωτές. Προσοχή όμως διότι υπάρχουν ετήσιες χρεώσεις τις οποίες είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε ακόμη και αν διατηρείτε το υπόλοιπο του δανείου σε μηδενικά επίπεδα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις με σταθερό επιτόκιο

Αν προτιμάτε ένα σταθερό επιτόκιο και δεν θέλετε να προσημειώσετε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ώστε το επιτόκιο αυτό να είναι χαμηλότερο.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

Μπορεί πάλι να προτιμάτε το κυμαινόμενο επιτόκιο. Δείτε τον σχετικό πίνακα για να κάνετε τις συγκρίσεις με το σταθερό και να αποφασίσετε. Δημοσιεύονται τόσο τα έξοδα όσο και οι Συνολικές Ετήσιες Πραγματικές Επιβαρύνσεις προκειμένου να προσεγγίσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια το τελικό κόστος.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

3. Υπεραναλήψεις

Όταν έχουν τελειώσει τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε λίγα μετρητά για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Γι' αυτές τις περιπτώσεις προσφέρεται το προϊόν της υπερανάληψης. Φυσικά, δεν προσφέρεται για εκτεταμένη χρήση γιατί το επιτόκιο, όπως θα διαπιστώσετε και από τον σχετικό πίνακα, είναι πολύ υψηλό.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ

5. Προθεσμιακές καταθέσεις

Να μην ξεχάσουμε και τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων οι οποίες παρά το κύμα φυγής χρημάτων από τις τράπεζες -είτε προς τις τράπεζες του εξωτερικού είτε για το σπίτι καθώς με κάποιο τρόπο πρέπει να χρηματοδοτηθούν και οι ανάγκες μας- παραμένουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

6. Προθεσμιακά προϊόντα

Εκτός από τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις οι τράπεζες κατά καιρούς και ειδικά την τελευαταία περίοδο ακολουθούν την τακτική της σημαντικής αύξησης των αποδόσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα, προκειμένου να μαζέψουν «καυτό» χρήμα στο γκισέ τους, αφού η συνεχιζόμενη εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν ως προς την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ και τις αγορές, μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει.

Δείτε εδώ τις τελευταίες αποδόσεις

Αξιολόγηση