Εσπασε τα κοντέρ η αύξηση της Πειραιώς!!! "Μάζεψε" 1,45 δισ.€

Εσπασε τα κοντέρ η αύξηση της Πειραιώς!!! "Μάζεψε" 1,45 δισ.€
Στο 19,83% ανήλθε τελικώς η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση όπου σημειώνει ότι δεν θα εκδοθούν CoCos.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε ότι "στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης για άντληση κεφαλαίων €7,335 δισ., που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23.04.2013 και την απόφαση Δ.Σ. της 29.05.2013, συγκεντρώθηκαν εγγραφές ιδιωτών επενδυτών ύψους €1,455 δισ., ήτοι κάλυψη κατά 19,83%.

Ως εκ τούτου, δεν θα εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos).

Αναλυτική ανακοίνωση για την οριστική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης (€8,429 δισ. συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 28.06.2013 μετά την πιστοποίηση της Συνολικής Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τον έλεγχο του μητρώου εγγραφών από το ΤΧΣ".

Αξιολόγηση