Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων 80.000 οφειλέτες

Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων 80.000 οφειλέτες
Τροπολογία για την επανένταξη των οφειλετών που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα σημειώνει πως από τους 135.000 οφειλέτες που ενέταξαν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στην εν λόγω ρύθμιση, μόνο 55.000 έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάχθηκαν κατά προσέγγιση 937.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα με το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη ρύθμιση να ανέρχεται στα 6,2 δις ευρώ. Εξαιτίας όμως της παρατεταμένης κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, διαπιστώνεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών και των επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεων τους και της συσσώρευσης ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία (1/4/2016) τα ληξιπρόθεσμα χρέη στη φορολογική Διοίκηση ανέρχονται στο ύψος των 87,7 δις ευρώ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία στα 29 δις ευρώ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την επιβολή των capital controls, καθώς σημαντικός αριθμός οφειλετών αντιμετώπισε ουσιαστικά προβλήματα στην καταβολή οφειλόμενων ποσών -λόγω αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων Τραπεζών – Ασφαλιστικών Ταμείων – Γ.Γ.Δ.Ε.- με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί πλήθος εσφαλμένων πληρωμών μέσω υπηρεσιών web banking των τραπεζών. Πολλοί από τους εν λόγω οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη ρύθμιση, αφού δεν κατάφεραν να καταβάλουν ορθά και εμπρόθεσμα τα απαιτητά ποσά.

Οι βουλετές του ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στην τροπολογία που κατέθεσαν ζητούν:

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών και με δεδομένη την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην οικονομία και τις συναλλαγές εξαιτίας της επιβολής των capital controls, προτείνεται η παροχή προθεσμίας στους οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 , από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση επιτοκίου ή τη ρύθμιση των οφειλόμενων δόσεων, ώστε να συνεχίσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σύμφωνα με τον ν. 4321/2015, υπό την προϋπόθεση καταβολής των δόσεων που παρέλειψαν εντός της προθεσμίας αυτής ή της υπαγωγής των ποσών που αντιστοιχούν στις δόσεις που παρέλειψαν σε νέα ρύθμιση η οποία είναι εν ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες (πάγιες) διατάξεις.

Αξιολόγηση