Πόσοι είναι οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα

Πόσοι είναι οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα
Σε 52.448 υπολογίζονται οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Στα νησιά παραμένουν 8.505 άτομα, στη Βόρεια Ελλάδα 26.850 άτομα, ενώ στην Αττική βρίσκονται 14.519 άτομα.

Αξιολόγηση