Συνάντηση του Υπ. Εργασίας με τους εργαζόμενους της Ηλεκτρονικής

Συνάντηση του Υπ. Εργασίας με τους εργαζόμενους της Ηλεκτρονικής
Πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εργαζομένων της Ηλεκτρονικής, με την παρουσία της συνδίκου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίσπευση των πτωχευτικών διαδικασιών.

Η συζήτηση έγινε σε δημιουργικό κλίμα συνεργασίας.

Το λυπηρό είναι πως για μια ακόμα φορά δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος της ιδιοκτησίας, παρότι είχε κληθεί. Πρόσχημα για την απουσία είναι ότι η εταιρεία πλέον εκπροσωπείται από την σύνδικο.Η παρουσία όμως της ιδιοκτησίας θα μπορούσε να έχει θετικό συμβολικό/πολιτικό χαρακτήρα καλής θέλησης, που για μια ακόμα φορά δεν επιδείχθηκε από την πλευρά αυτή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τέλος από το Υπουργείο τονίστηκε πως βρίσκεται στη διάθεση των εργαζομένων για ότι χρειαστούν, ενώ προτάθηκε ένας εκπρόσωπός τους να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου που επεξεργάζεται δέσμη μέτρων για την ανακούφισή τους και την προσπάθεια επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Αξιολόγηση