Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για το claw back

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για το claw back
Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β’ 2758) Υ.Α. με θέμα τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.

Με τη νέα απόφαση, η οποία, όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης του υπουργείου με τους θεσμικούς φορείς της φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ και ΣΦΕΕ), διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του νοσοκομειακού claw back.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη υπολογίζεται από τις νοσοκομειακές τιμές των σκευασμάτων μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates).

Επιπλέον, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, το ποσό που θα προκύψει από το claw back ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης που έχει κάνει εντός του εξαμήνου, καταβάλλεται ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ύπαρξη κινήτρου για εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, ο δικαιότερος δυνατός χαρακτήρας του μέτρου και παράλληλα η ομαλή ροή στην προμήθεια των νοσοκομείων με φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκφράζει την πρόθεσή της να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί η ζήτηση και ο ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα, να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα ανελαστικής ζήτησης (π.χ. αντιρετροϊκά, αντιαιμορροφυλικά, «ορφανά» ή σε ειδικές θεραπείες (κακοήθειες, αυτοάνοσα κλπ).

Παράλληλα, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με θέμα «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», στην οποία ορίζεται στο 15% το ανώτατο όριο της πτώσης της τιμής των γενοσήμων ενώ για τα εκτός πατέντας φάρμακα προβλέπεται ότι η τιμή τους δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, ώστε, όπως σημειώνει το υπουργείο, να αποφευχθούν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου.

Η υπογραφή της απόφασης αυτής επιτρέπει στον ΕΟΦ να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου δελτίου τιμών, το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και να τεθεί σε διαβούλευση με τους ΚΑΚ στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε στο νέο δελτίο τιμών, η αναμενόμενη μείωση τιμής να έχει ανώτατο όριο και να είναι διαχειρίσιμη, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο την κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή και τις θέσεις εργασίας, διευκολύνοντας τη διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και αποτρέποντας το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Αξιολόγηση