Ιδού πόσα χρωστάμε στην εφορία –«Μύθος» ότι ο Έλληνας είναι μπαταχτσής

Ιδού πόσα χρωστάμε στην εφορία –«Μύθος» ότι ο Έλληνας είναι μπαταχτσής
Το νούμερο φαίνεται εντυπωσιακό και παραπέμπει στο ότι σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ανταποκρίνεται στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι έχουν συσσωρευτεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 86,298 δις. ευρώ;

Κι όμως, η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι ο Έλληνας μόνο μπαταχτσής δεν είναι. Παρά τη φορολογική λαίλαπα των τελευταίων ετών, ο ένας στους δύο δεν χρωστάει τίποτα απολύτως. Και από το 50% των φορολογουμένων που βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές, το 84,856% του συνόλου χρωστάει μικροποσά τα οποία δεν ξεπερνούν τις 3000 ευρώ. Είναι λαός μπαταχτσήδων αυτός που σε ποσοστό άνω του 95% είτε δεν χρωστάει είτε οφείλει μικρά ποσά των 3000 ευρώ;
Βέβαια, τα 86,3 δις. ευρώ είναι πραγματικό νούμερο και μάλιστα δεν περιλαμβάνει καν τους τόκους. Ποιοι είναι όμως αυτοί που το οφείλουν; Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι το 77% του ποσού που προαναφέρθηκε, το χρωστούν 5221 ΑΦΜ με οφειλές που ξεκινούν από το 1,5 εκατ. ευρώ ανά οφειλή και φτάνουν ακόμη και πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ. Προφανώς λοιπόν, το πρόβλημα εντοπίζεται στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό: για ποιο λόγο επιτρέπεται σε μια επιχείρηση ή σε έναν ιδιώτη να συσσωρεύει οφειλές τέτοιου ύψους; Πώς είναι δυνατόν συναλλαγές τέτοιου ύψους να περνούν κάτω από το ραντάρ της εφορίας;

Ο πίνακας που αποδεικνύει την υπερσυγκέντρωση των οφειλών σε μερικές χιλιάδες ΑΦΜ έχει ως εξής:

Πλήθος οφειλετών και ποσά οφειλών συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους της 1ης Ιανουαρίου 2016 ανά κατηγορία ποσού ληξιπρόθεσμης οφειλής
Κλιμάκιο οφειλήςΠλήθος ΑΦΜΜερίδιοΛηξιπρόθεσμο υπόλοιποΜερίδιο
έως 3.000 3.653.19484,856% 1.812,902,101%
3.001 5.000 203.2954,722% 785,800,911%
5.001 10.000 194.8524,526% 1.362,101,578%
10.001 20.000 114.0222,649% 1.591,001,844%
20.001 50.000 76.4431,776% 2.352,602,726%
50.001 100.000 27.8770,648% 1.937,802,245%
100.001 150.000 9.9590,231% 1.210,401,403%
150.001 300.000 10.1580,236% 2.125,402,463%
300.001 1.000.000 8.4280,196% 4.477,605,189%
1.000.001 1.500.000 1.7040,040% 2.078,902,409%
1.500.001 10.000.000 4.1790,097% 15.451,4017,905%
10.000.001 100.000.000 9800,023% 24.714,0028,638%
100.000.001και πάνω 620,001% 26.398,5030,590%
ΣΥΝΟΛΟ 4.305.153100,000% 86.298,40100,000%

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, εξακολουθούν να αυξάνουν με ρυθμό ένα δις. ευρώ τον μήνα (τουλάχιστον). Από πού προκύπτουν όμως αυτές οι καινούργιες οφειλές; Τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα που «γεννήθηκαν» από την 01/12/2014 έως και την 30/11/2015 είναι αποκαλυπτικά. Από τα 15,916 δις. ευρώ νέων οφειλών που συσσωρεύτηκαν σε αυτό το 12μηνο, η κατανομή είχε ως εξής:

1. 6,943 δις. ευρώ προήλθαν από την άμεση φορολογία. Εξ’ αυτών, 4,118 δις. ευρώ προήλθαν από τον φόρο εισοδήματος και 1,498 δις. ευρώ από τους φόρους στην περιουσία.

2. 2,847 δις. ευρώ προήλθαν από την έμμεση φορολογία με το μεγαλύτερο κονδύλι να προέρχεται από τον ΦΠΑ (2,241 δις. ευρώ)

3. 5,949 δις. ευρώ οφειλών «γεννήθηκαν» από τα λεγόμενα μη φορολογικά έσοδα. Πρόκειται κυρίως για πρόστιμα του ΚΒΣ που δεν εισπράττονται (3,494 δις. ευρώ) και δάνεια (1,924 δις. ευρώ)

Αξιολόγηση