Γιατί παραμένει κλειστό το taxis

Γιατί παραμένει κλειστό το taxis
Κλειστό παραμένει το taxis και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει κλειστό μέχρι να δώσουν το πράσινο φως οι πιστωτές της χώρας για δύο διατάξεις.

Η πρώτη αφορά τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος και η δεύτερη την απαλλαγή από τα τεκμήρια των ανέργων και των ημιαπασχολούμενων. Διαφορετικά θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους και μάλιστα από το πρώτο ευρώ.

Ειδικότερα το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να επιλύσει θέματα όπως:

1. Η κατάθεση διάταξης που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τος περιστασιακά απασχολούμενους κι τους ανέργους προκειμένου να μην φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια. Εφόσον δεν κατατεθεί η διάταξη οι φορολογούμενοι αυτοί φορολογηθούν επί τεκμαρτών εισοδημάτων με τον συντελεστή φορολόγησης του επιχειρηματικού εισοδήματος, δηλαδή με 26% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου η οποία έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% στο 75%.
2. Την απενεργοποίηση του κωδικού 049 που αφορά τις αποδείξεις του 2015. Και αυτό διότι με βάση τη νομοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση διακράτησης των αποδείξεων του 2015
3. τη δημιουργία ειδικού κωδικού για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (είτε πρόκειται για ετερόφυλους είτε για ομόφυλους) θα τυγχάνουν των απαλλαγών που έχουν σήμερα οι έγγαμοι φορολογούμενοι. Δηλαδή θα μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση.
4. Ο αριθμός των δόσεων για την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με το σχέδιο, ανάλογα με το μήνα που υποβάλλεται τη δήλωση θα υπολογίζονται και οι δόσεις. Για παράδειγμα εάν υποβληθεί η δήλωση εντός του Μαρτίου η πρώτη δόση δύναται να πληρωθεί στα τέλη Μαρτίου και η τελευταία τον Οκτώβριο. Δηλαδή 8 μηνιαίες δόσεις. Εαν η πρώτη δόση καταβληθεί τον Απρίλιο επτά δόσεις και εάν η πρώτη δόση δόση πληρωθεί το αργότερο μέχρι στα τέλη Μαίου έξι δόσεις. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί το αργότερο στα τέλη Μαίου.
5. Εκτός από τις διατάξεις που πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων θα πρέπει να εκδώσει την απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των βασικών εντύπων της φορολογικής δήλωσης(Ε1, Ε2 και Ε3),

Σημειώνεται ότι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί (στον πίνακα 4 Δ2 στην παράγραφο 11). Τα ποσά των ενοικίων που δενεισέπραξαν μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).

πηγή: matrix24.gr

Αξιολόγηση