Ποιες αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση στο Δημόσιο

Ποιες αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση στο Δημόσιο
Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, μητρώο στελεχών και εσωτερική κινητικότητα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης.

Χαρακτήρισε μείζονα προτεραιότητα εθνικής εμβέλειας την αναβάθμιση της Διοίκησης και τη μεταρρύθμισή της, τόσο σε αξιακό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, ενώ δεσμεύτηκε για «τη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση».

Κεντρικός στόχος μας -είπε ο υπουργός χθες- θα είναι ένα «κράτος των πολιτών», με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση και με θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Δημόσια Διοίκηση έχει χάσει από το 2010 περίπου 370.000 εργαζομένους, «με αποτέλεσμα βασικές κοινωνικές και ελεγκτικές λειτουργίες του Κράτους να επιτελούνται πλημμελώς».

Ο κ. Βερναρδάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε:

• Νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία.

• Θέσπιση ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Όλες οι επιτελικές θέσεις του δημόσιου τομέα και των νομικών του προσώπων θα στελεχώνονται από τη δεξαμενή του Εθνικού Μητρώου μέσα από αντικειμενικές, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες που θα τελούν υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και βάσει κριτηρίων που θα είναι διαφανή, εκ των προτέρων γνωστά και κοινά για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

• Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου τομέα.

• Θέσπιση ενός νέου συστήματος εσωτερικής κινητικότητας στον δημόσιο τομέα που θα συνδυάζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με τις σταδιοδρομικές επιλογές που το ανθρώπινο δυναμικό θέλει να κάνει. Η δημιουργία αυτής της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» θα διαμεσολαβείται από κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά την προσφορά με τη ζήτηση.

• Στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η κυβέρνηση προγραμματίζει απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις (διασύνδεση βάσεων όπως το TAXIS, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΑΜΚΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ).

Αξιολόγηση