Πότε οι αεροπορικές αποζημιώνουν τους επιβάτες τους λόγω ματαίωσης πτήσης

Πότε οι αεροπορικές αποζημιώνουν τους επιβάτες τους λόγω ματαίωσης πτήσης
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι "ακόμα και σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες".

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, ο αερομεταφορέας υποχρεούται, δυνάμει του δικαίου της ΕΕ , να παράσχει φροντίδα προς τους οικείους επιβάτες, καθώς και να τους καταβάλει αποζημίωση (μεταξύ 250 και 600 ευρώ, αναλόγως της αποστάσεως).

Εντούτοις, το Ευρωδικαστήριο σημειώνει ότι ορισμένα τεχνικά προβλήματα που οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε αφανή κατασκευαστικά ελαττώματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων ή σε πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας, μπορούν να απαλλάσσουν τους αερομεταφορείς από την υποχρέωση αποζημιώσεως.

ΠHΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξιολόγηση