Αλλαγή σχεδίου στην αξιοποίηση του Ελληνικού-Καταργείται η εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο»

Αλλαγή σχεδίου στην αξιοποίηση του Ελληνικού-Καταργείται η εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο»
Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών,Νάντια Βαλαβάνη, προκαλεί ανατροπές σχετικά με την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» τίθεται σε εκκαθάριση και διάλυση, ενώ η ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) που έχει αναλάβει να προχωρήσει σε στην πώληση πάνω από 70.000 ακινήτων του δημοσίου και θα απορροφηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβίβασής τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) , απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.). Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών».

Αξιολόγηση