Στήριξη Κομισιόν στην ανάπτυξη του Εθνικού Κτηματολογίου

Στήριξη Κομισιόν στην ανάπτυξη του Εθνικού Κτηματολογίου
Η Κομισιόν θα στηρίξει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, δήλωσε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Cretu απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010775/2014 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου μέσω ΣΕΣ 2014-2020

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, το «μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας». Πρόκειται για την κτηματογράφηση του υπολοίπου 65% της χώρας, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020 και για την οποία η Ελλάδα διεκδικεί 220 εκατ. ευρώ (μέσω διαφόρων προγραμμάτων) από το ΣΕΣ 2014-2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη διάθεση του συνόλου των πόρων που έχουν ζητηθεί και προκρίνει μόνο ένα μέρος αυτών, τα 83 εκατ. ευρώ που έχουν προταθεί για ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία).

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια επένδυση τεράστιας σημασίας για την ανάπτυξη, την ασφάλεια δικαίου, την προστασία του περιβάλλοντος και θα έχει μεγάλο κόστος στην οικονομία και την κοινωνία αν δεν ολοκληρωθεί, ερωτάται η Επιτροπή:

- Έχει όντως αντιρρήσεις για τη χρηματοδότηση μιας τόσο θεμελιώδους υποδομής;

- Εάν ναι, σχετίζονται αυτές οι αντιρρήσεις με το «κακό παρελθόν» του κτηματολογίου, αφού η Ελλάδα είχε τη δεκαετία του '90 κληθεί να επιστρέψει περί τα 100 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων και έχει αρνηθεί έκτοτε να χρηματοδοτήσει ευθέως προγράμματα κτηματογράφησης;

- Έχει ξεκαθαρίσει η ελληνική πλευρά ότι το κτηματολόγιο είναι σε απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους;

EL E-010775/2014 Απάντηση της κ. Cretu εξ ονόματος της Επιτροπής (11.2.2015)

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας που δημιουργήθηκε από κοινού με την Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές έχουν συμφωνήσει να ολοκληρώσουν το έργο έως το 2020.

Στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, μεγάλο έργο εθνικού κτηματολογίου προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία», που εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Η ανάπτυξη της υποδομής και των ψηφιακών υπηρεσιών για την καταχώριση και τη διαχείριση ακινήτων εντάσσεται στις επενδυτικές προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος.

Αξιολόγηση