Έρευνα: Το 48,3% των νέων θέλουν αυτοαπασχόληση είτε τη δική τους επιχείρηση

Έρευνα: Το 48,3% των νέων θέλουν αυτοαπασχόληση είτε τη δική τους επιχείρηση
Έντονο επιχειρηματικό πνεύμα φαίνεται πως διακατέχει του Έλληνες νέους, καθώς το 48,3% δηλώνει ότι φαντάζεται το επαγγελματικό του μέλλον ως αυτοαπασχολούμενο, είτε με τη δική του επιχείρηση είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα διαδικτυακής έρευνας με θέμα το επαγγελματικό μέλλον των Ελλήνων εφήβων, που έγινε ανάμεσα στους μαθητές Λυκείων που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό Young Business Talents (ΥΒΤ) 2014-15, (δείγμα 1.804 μαθητές από όλη την Ελλάδα) καθώς επίσης και στους αντίστοιχους έφηβους που παίρνουν μέρος στον θεσμό από Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, προκύπτει ότι το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό άλλων χωρών της Νοτίου Ευρώπης, πολύ λίγο πίσω από αυτό των Ιταλών νέων.

Στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης, οι έλληνες έφηβοι σε ποσοστό 38,7% θα ήθελαν να είναι Ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ μόνο το 13% Δημόσιοι υπάλληλοι.

Στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό των προθέσεων για αυτο-απασχόληση ανέρχεται σε 58%, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται στο 47%.

Οι Έλληνες νέοι θέλουν να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε μεγαλύτερο ποσοστό (38,7%) από τις άλλες χώρες. Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό είναι 28%, στην Ισπανία 33% ενώ στην Πορτογαλία μόνο 10% (όπου θέλουν κατά 45% να είναι δημόσιοι υπάλληλοι).

Ως προς τον Τομέα εργασίας, αυτός των Ιδιωτικών Υπηρεσιών είναι 3 φορές πιο ελκυστικός για τους Έλληνες νέους (60,8% προτίμηση εργασίας) από τη Βιομηχανία (21%), ενώ 13,5% προτιμούν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και μόνο 5% επιλέγουν τον Πρωτογενή Τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, ορυκτά).

Επίσης, διαπιστώνεται μεγάλος βαθμός προθυμίας ανάμεσα στους Έλληνες νέους να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους προκειμένου να εργασθούν -κατά μέσο όρο το 90,3% θα έκανε μετακίνηση. Οι νέοι με τη μεγαλύτερη πρόθεση μετακίνησης για εργασία είναι αυτοί της Κεντρικής Ελλάδας (94%), ακολουθούν του Βορρά (89%), και του Νότου (88%).Οι πιο ελκυστικές πόλεις για μετακίνηση για εργασία είναι η Θεσσαλονίκη (23%), η Αθήνα (17%) και το Λονδίνο (12%), ενώ δήλωσαν 100 διαφορετικές πόλεις.

Ως χώρα για εργασία, η Αγγλία (με 23%) είναι η περισσότερο προτιμώμενη από τις 47 χώρες εξωτερικού που δηλώθηκαν, ακολουθούν ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.

Τέλος οι Έλληνες μαθητές θεωρούν σαν πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους αυτό της πρακτικής εξάσκησης, ώστε να συμπληρώσουν και να κατανοήσουν τη θεωρία η οποία διδάσκεται στην τάξη και εκτιμούν πάρα πολύ θετικά τη χρήση των επιχειρηματικών προσομοιωτών σαν μέσο σ’ αυτή τη διαδικασία. Το 95,6% δήλωσε ότι είναι απαραίτητο και σημαντικό να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία, ενώ 89% είπε ότι είναι πολύ απαραίτητο και σημαντικό να χρησιμοποιεί ένα Προσομοιωτή επιχειρήσεων για τη πρακτική αυτή.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΔΩ

Αξιολόγηση