Ξεκίνησε η online υποβολή αιτήσεων του ΟΣΔΕ 2015 - Δείτε τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκίνησε η online υποβολή αιτήσεων του ΟΣΔΕ 2015 -  Δείτε τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία λήψης κωδικών για το έτος 2015 για τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενισχυσης 2015 μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (online).

Επισημαίνεται οτι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για κάθε παραγωγό ανεξάρτητα απο τον τρόπο υποβολής της Αίτησής του το έτος 2014.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής online Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015 οι παραγωγοί με:

  • Zωικό κεφάλαιο ή/και
  • Βοσκοτόπους ή/και
  • Αγροτεμάχια σε διαφορετικούς Νομούς

Όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) για το έτος 2014, έχουν παραλάβει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν πριν την υποβολή της ΕΑΕ 2014 και οι οποίοι δύναται να χρησιμοποιηθούν και για το έτος 2015, εφόσον βέβαια οι δικαιούχοι επιθυμούν να υποβάλουν την ΕΑΕ 2015 μέσω της ίδιας υπηρεσίας και όχι μέσω ενός Πιστοποιημένου Φορέα υποδοχής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω δικαιούχους (online χρήστες για το έτος 2014), και στην περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώνουν στην αρχική φόρμα εγγραφής στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ για το έτος 2015 είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν συμπληρώσει πέρυσι, απαιτείται η προσέλευσή τους (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταυτοπροσωπία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους για την υποβολή ΕΑΕ έτους 2015.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώνουν στην αρχική φόρμα εγγραφής στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ για το έτος 2015 είναι ίδια από αυτά που είχαν συμπληρώσει πέρυσι δεν απαιτείται προσέλευσή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Για εγγραφή δικαιούχου στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ2015 πατήστε εδώ

- Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (π.χ. σε περίπτωση απώλειας του), πατήστε εδώ

Αξιολόγηση