Κλειστή αύριο λόγω συντήρηρης η πύλη των ΚΕΠ για το εθνικό δημοτολόγιο

Κλειστή αύριο λόγω συντήρηρης η πύλη των ΚΕΠ για το εθνικό δημοτολόγιο
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι αύριο, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, από τις 10.00 – 17.00, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του Εθνικού Δημοτολογίου μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ». Η διακοπή αυτή οφείλεται στη αναγκαία συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αξιολόγηση