Διεθνής βράβευση για εναλλακτικές πηγές νερού σε ερευνητή του «Δημόκριτος»

Διεθνής βράβευση για εναλλακτικές πηγές νερού σε ερευνητή του «Δημόκριτος»
Το διεθνές βραβείο «Alternative Water Resources Prize» σε αναγνώριση της προσφοράς του στην έρευνα για καθαρό νερό, απέσπασε ο ερευνητής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cleanwater, Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας.

Η μέθοδος που προτείνει η ερευνητική ομάδα του Δρος Π. Φαλάρα αφορά στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας για τον καθαρισμό του νερού, αξιοποιώντας τη φυσική ενέργεια του ηλιακού φωτός και προηγμένους φωτοκαταλύτες τιτανίας σε συνδυασμό με κεραμικές και σύνθετες μεμβράνες.

Ενώ οι συμβατικές μέθοδοι καθαρισμού – που δεν έχουν πάντοτε απόλυτη επιτυχία -βασίζονται στον φυσικό διαχωρισμό του νερού από τους παθογόνους μικροοργανισμούς και τους ρύπους (π.χ. με προσρόφηση, διήθηση), η νέα μέθοδος, κάνοντας χρήση νανοτεχνολογίας και προηγμένων οξειδωτικών διεργασιών αντιρρύπανσης, επιτυγχάνει την φωτοκαταλυτική διάσπαση των ρύπων, καθαρίζοντας έτσι αποτελεσματικότερα το νερό. Και όλα αυτά χωρίς περιττά κόστη και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιείται το φως του ήλιου!

Η νέα καινοτόμος τεχνολογία καλύπτεται από διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει κατασκευαστεί πρότυπη εργαστηριακή μονάδα (φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας) καθαρισμού νερού, όπου αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται νέοι νανοφωτοκαταλύτες αλλά και σύνθετες/τροποποιημένες μεμβράνες με δράση στο
ορατό φώς. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία του συστήματος με τη χρήση τεχνολογιών οπτικών ινών και φωτοβολταϊκών
συστημάτων, ενώ έχει σχεδιαστεί η επέκταση του σε μεγαλύτερη κλίμακα (scale-up), πράγμα που ανοίγει τις προοπτικές για πρακτική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε
επίπεδο κατοικίας, παραγωγικής μονάδας καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το διεθνές επιστημονικό βραβείο για το νερό «Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water», που καθιέρωσε το 2002 η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας με το όνομα του εμπνευστή και εισηγητή του, βραβεύει κάθε δύο χρόνια την πρωτοπόρο έρευνα και τις καινοτόμες εφαρμογές παγκόσμιας εμβέλειας, που στοχεύουν στην προστασία από τη ρύπανση, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διατήρηση αλλά και διαχείριση ενός αγαθού ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, του νερού.

Αξιολόγηση