Τι λένε τα παιδιά για την κρίση και πώς την αντιμετωπίζουν

Τι λένε τα παιδιά για την κρίση και πώς την αντιμετωπίζουν
Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την οικονομία και την επίδρασή της στην κοινωνία από τα πρώτα χρόνια του σχολείου κατέγραψε επί μία δεκαετία το πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης «Οικονομία: γνώση με αξία!» της Citi που υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο τη δεκαετία 2004-2014


Οι μαθητές της Α΄ & Β΄ Δημοτικού εμφανίζονται περισσότερο υπεύθυνοι ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση του εικονικού «προϋπολογισμού» που τους διατίθεται, οι μαθητές της Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως καταναλωτές και οι μαθητές της Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού πιο ευαισθητοποιημένοι σε προβλήματα της κοινωνίας και έτοιμοι να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος που έκανε το Παιδικό Μουσείο, επισημαίνεται ότι όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται την κρίση, τα παιδιά στέλνουν το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα πιστεύοντας ότι με τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη και με οδηγό το κοινό καλό θα μπορέσει να ξεπεραστεί η σημερινή κατάσταση και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Βάσει της αξιολόγησης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, το 75% των μαθητών που έλαβαν μέρος στα προγράμματα εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες της οικονομίας, έμαθαν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους, να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, να κατανοούν τη σημασία της αποταμίευσης προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους, καθώς και να είναι σωστοί καταναλωτές. Παράλληλα, εξασκήθηκαν στην ομαδική εργασία, στη διαπραγμάτευση και στην επίλυση προβλημάτων.
Στη χρονική περίοδο 2004- 2014, το πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία» επισκέφτηκε περισσότερες από 2.360 σχολικές τάξεις του Δημοτικού, στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σε αυτό πήραν μέρος 62.250 μαθητές και 750 εργαζόμενοι της Citi, οι οποίοι υποστήριξαν εθελοντικά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν περισσότερα από 62.000 εκπαιδευτικά έντυπα δόθηκαν στους μαθητές με στόχο την αφομοίωση της κατεκτημένης γνώσης και την εξάσκηση στο σπίτι, των νέων στάσεων που δημιουργήθηκαν από την εμπειρία τους στο πρόγραμμα.
Όπως ανακοινώθηκε, σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας των δέκα χρόνων υλοποίησής του, το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία» της Citi, ως φυσική εξέλιξη αποκτά διαδικτυακή διάσταση. Αξιοποιώντας την εμπειρία και το υλικό που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει ψηφιακό παιχνίδι με βάση το πρόγραμμα «Οικονομία: γνώση με αξία». Το νέο παιχνίδι οικονομικής εκπαίδευσης θα διέπεται από τη φιλοσοφία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου σύμφωνα με την οποία τα πραγματικά αντικείμενα, οι άμεσες εμπειρίες και η ψυχαγωγία υποστηρίζουν και ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης.
Ταυτόχρονα, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με την υποστήριξη της Citi μελετά και σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομία… γνώση με αξία», το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται στον χώρο του Παιδικού Μουσείου για οικογένειες με παιδιά, από τον Ιανουάριο του 2015.

Αξιολόγηση