Κόκκινο στις αποκρατικοποιήσεις λόγω εκλογών

Κόκκινο στις αποκρατικοποιήσεις λόγω εκλογών
Κόκκινο άναψε το Δ.Σ. του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στην συνέχιση των διαδικασιών για την πώληση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, καθώς όπως αναφέρει η ανκοίνωση δεν θέλει να δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση με τις αποφάσεις του.

Ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. όσο και από τους παρατηρητές της Ευρωπαικής Ενωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

"Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και μέχρι το σχηματισμό κυβέρνησης που θα προκύψει από τις νέες εκλογές, θα απέχει από τη λήψη αποφάσεων οι οποίες είναι δεσμευτικές για το μέλλον.Η απόφαση ελήφθη παρά την προσπάθεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να εξευρεθεί τρόπος συνέχισης της λήψης αποφάσεων για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος που είναι απλώς προπαρασκευαστικές πράξεις.Οι παρατηρητές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απόφαση του συμβουλίου".

Αξιολόγηση