ΕΕΤΤ: Νέος Κανονισμός για τη διαχείριση και εκχώρηση των domain names

ΕΕΤΤ: Νέος Κανονισμός για τη διαχείριση και εκχώρηση των domain names
Στην έκδοση νέου Κανονισμού για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr προχώρησε πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό:

1. Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ονομάτων χώρου με δύο χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα aa.gr και aa.com.gr.

2. Ενισχύεται η ασφάλεια, καθώς αλλαγές σε στοιχεία που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του ονόματος χώρου πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά από τον κάτοχο και όχι από τον καταχωρητή.

3. Για τα ονόματα χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες, διαφοροποιείται πλέον ο χαρακτήρας [ς] από τον αλφαριθμητικό ελληνικό χαρακτήρα [σ].

4. Για τη βέλτιστη λειτουργία του μητρώου ονομάτων χώρου, επιβάλλεται στους καταχωρητές η υποχρεωτική τήρηση του ορίου των 400 δηλώσεων καταχώρησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά εντός των επόμενων οκτώ μηνών. Ειδικότερα, η εκχώρηση ονομάτων χώρου με δύο χαρακτήρες θα ισχύει από τις 4 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 πμ.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΤΤ, κατά την απόκτηση ονόματος χώρου με κατάληξη «.gr», προσφέρει ήδη υπηρεσίες για: επίλυση διαφορών σε περιπτώσεις διεκδίκησης ονόματος χώρου όπως πχ, κατοχή εμπορικού σήματος, διατήρηση της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Ίντερνετ, απόκτηση ονόματος χώρου και με ελληνικούς χαρακτήρες.

Αξιολόγηση