Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τις περιουσίες των εφοριακών

Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τις περιουσίες των εφοριακών
Την περιουσία που απέκτησαν τα τελευταία δέκα χρόνια όλοι όσοι εργάζονται σε ΔΟΥ, ΣΔΟΕ ή ακόμα και στα κεντρικά του υπουργείου Οικονομικών ανέλαβαν να ελέγξουν οι επιθεωρητές του ΥΠΟΙΚ.

Όπως αποκαλύπτει Το Βήμα, από κόσκινο θα περάσουν καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες, αγορές πολυτελών αγαθών και μετοχών.

Κατά τον έλεγχο ο προσδιορισμός εσόδων του κάθε υπαλλήλου διενεργείται με την καταγραφή των πάσης φύσεως νόμιμων εισπραχθέντων ποσών (μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις επιτροπών, πωλήσεις μετοχών/κινητών ή ακίνητων στοιχείων κλπ) βάσει προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων.

Στο σκέλος των εξόδων θα υπολογίζονται τα πραγματικά ποσά των πάσης φύσεως δαπανών που επιβάρυναν τον υπόχρεο, ο προσδιορισμός των οποίων πραγματοποιείται από τις αναγραφόμενες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπάνες και αυτών που τυχόν με αποδεικτικά στοιχεία προσκομίζονται από τον ελεγχόμενο ή κατέχει ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, όπως αγορές κινητών μεγάλης αξίας και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, πληρωμές πάσης φύσεως τοκοχρεολυσίων, αγορές μετοχών δωρεές κλπ.

Όταν από τα αποτελέσματα του ελέγχου κάποιου έτους προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και εξόδων του υπόχρεου ως ποσοστού 5% των συνολικών εσόδων, η περιουσιακή κατάσταση θα κρίνεται δικαιολογημένη.

Όταν όμως υπάρχουν καταγγελίες ή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίωσης του υπαλλήλου ή αποκτά μη εμφανείς πόρους, τότε και ανεξάρτητα αν κρίνεται δικαιολογημένη η παρουσιαζόμενη περιουσιακή του κατάσταση, ο έλεγχος θα επεκτείνεται όχι μόνο στη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων, αλλά και στην αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών.

Αξιολόγηση