Με ληξιπρόθεσμα χρέη 2,050 εκατ. φορολογούμενοι

Με ληξιπρόθεσμα χρέη 2,050 εκατ. φορολογούμενοι
Δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στην εφορία πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες, και αυτό φαίνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Ειδικότερα, στην εφορία χρωστούσαν έως το τέλος Απριλίου 2,2 εκατ. φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, από 2,7 εκατομμύρια στο τέλος του 2012 και αυτό δείχνει ότι μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι προχώρησαν στην αποπληρωμή των χρεών τους.

Κατά μέσο όρο κάθε φυσικό πρόσωπο (συνολικά 2,050 εκατομμύρια) που χρωστά στο Δημόσιο οφείλει 10.353 ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος των φυσικών προσώπων ανερχόταν στις 30 Απριλίου στα 21,27 δισ. ευρώ, έναντι 20,72 δισ. που χρωστούσαν στο τέλος του 2012.

Από την άλλη το ρυθμισμένο χρέος των φυσικών προσώπων ανερχόταν στις 30 Απριλίου στα 887,6 εκατ. ευρώ, έναντι 836 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Όσον αφορά τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων ανήλθε στα 37,02 δισ. ευρώ, έναντι 35,4δις.€ που ήταν στο τέλος του 2012.

Από τα ποιοτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα συνολικά 58,3 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων αντιπροσωπεύουν τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή τα 21,3 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι έμμεσοι φόροι, (ΦΠΑ 16,4 δισ. ευρώ) αλλά και ο φόρος Εισοδήματος (10,6 δισ. ευρώ).

Αξιολόγηση