ΥΠΟΙΚ: Οριακά κάτω του στόχου οι εισπράξεις ΔΟΥ

ΥΠΟΙΚ: Οριακά κάτω του στόχου οι εισπράξεις ΔΟΥ
Με οριακή απόκλιση στο στόχο των εισπράξεων ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράμηνο του όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα και με βάση τα οριστικά στοιχεία του τετραμήνου, οι εισπράξεις είχαν ως εξής:

• Για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έπρεπε να εισπραχθούν από τις ΔΟΥ, βάσει στοχοθεσίας, 6,20 δισ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 6,21 δισ. ευρώ, ήτοι 0,1% υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.

• Για τον Απρίλιο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν, βάσει στοχοθεσίας, 1,97 δισ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 1,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση 2,3% από το μηνιαίο στόχο.

Όπως σημειώνει το ΥΠΟΙΚ ο συνολικός στόχος εισπράξεων των ΔΟΥ για το πρώτο τετράμηνο του έτους ήταν 8,17 δισ. και εισπράχθηκαν απολογιστικά 8,13 δισ, δηλαδή η απόκλιση από το στόχο ήταν οριακή, της τάξης του 0,5% .

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα Προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για τον Απρίλιο 2013 ανέρχονται σε 3,44 δισ. ευρώ, οι τακτοποιηθείσες επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,24 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,20 δισ. ευρώ, ήτοι αυξημένα κατά 0,20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου 2012.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει επίσης ότι:

• Τα καθαρά έσοδα του Απριλίου 2013 είναι αυξημένα κατά 0,2% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Απριλίου 2012, παρά το ότι τακτοποιήθηκαν επιστροφές ύψους 0,11 δις. ευρώ που αφορούσαν σε εκκρεμείς επιστροφές του Μαρτίου.

• Ειδικά σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 31/12/2012, σημειώθηκε σημαντική αύξηση τον Απρίλιο 2013 (0,15 δισ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (0,09 δισ. ευρώ), ήτοι ποσοστό αύξησης 61,2%.

• Ο αριθμός των οφειλετών συνέχισε να μειώνεται με σημαντικούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο είχαμε μείωση των οφειλετών κατά 85 χιλιάδες ή 4%, σημάδι πως οι προσπάθειες των υπηρεσιών, με την βοήθεια των πολιτών, αποδίδουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τα αποτελέσματα δήλωσε: «Με δεδομένη την πρόθεση μας για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στην κοινωνία, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και δεν εφησυχάζουμε. Η μάχη των εσόδων είναι συνεχής και θα κερδηθεί».

Αξιολόγηση