Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για απολύσεις στο Δημόσιο

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για απολύσεις στο Δημόσιο
Αναλυτικές καταστάσεις με τους οργανισμούς που εποπτεύουν και το προσωπικό που απασχολούν ζητά από τους δήμους το υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις απολύσεις στο Δημόσιο.

Τις απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων προαναγγέλλει έγγραφο-φωτιά του υπουργείου Εσωτερικών που αποκαλύπτει σήμερα το «Έθνος», το οποίο ζητά από τους δήμους συμπληρωματικά στοιχεία με την αναλυτική καταγραφή των νομικών προσώπων στους ΟΤΑ α' βαθμού, καθώς και του προσωπικού που απασχολούν.

Το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε νέα απογραφή-εξπρές των νομικών προσώπων των δήμων μέχρι τις 31 Μαΐου που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η νέα απογραφή θα συμβάλει στον προγραμματισμό για καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων των ΟΤΑ από όπου θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό το οποίο θα αποτελέσει ένα μεγάλο ποσοστό από τις 4.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Το έγγραφο προκαλεί αντιδράσεις στους δήμους καθώς ζητά να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία καταγράφοντας σε πίνακα τη νομική μορφή του φορέα, την επωνυμία, εάν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και αναλυτική κατάσταση των υπαλλήλων.

Αξιολόγηση